HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Kubbealtı sözlüğü

İnsan düşünen ve düşüncesini dil ile ifade eden canlı olduğuna göre "diliniz yoksa veya arızalı ise insanlığınız da buna göredir" demek pek abartılı olmaz.

Dilin gelişmesi ve nesilden nesile aktarılmasının âmilleri arasında sözlük çalışmalarının müstesna bir yeri vardır. Yetkili bir heyetin de katkılarıyla otuz yılı aşkın bir çalışma sonunda meydana gelmiş ve istifadeye sunulmuş bir sözlüğü iftiharla tanıtmak istiyorum.

"Çeken bilir ayrılığın derdini" fehvasınca tanıtma işini, bu eserin çilesine katlanmış iman ve gayret insanı muhterem İlhan Ayverdi'nin takdiminden de istifade ederek yapacağım:

"Hazırlığı 1972, yazılması 1976 senesinden beri devam etmekte olan bu çok güç çalışmaya neden girdiniz denirse bizi bu yola sevkeden husus, Türk dilinin asırlardır süren çilesinin ve mâcerâsının, 'Benim bir dilim var' şuuruna eren herkesi göreve çağırması gerçeğidir... Üniversite profesörleri, doçent ve asistanları ile çalışmalar başlatıldı. 1972-1976 arasında XIII. Asırdan XX. Asra kadar yüzlerce eser tarandı... (Bu işin) kuma istemeyen bir iş olduğu meydana çıktı ve benim üzerimde kaldı... İtişareyi gerektiren ve halli icab eden her hususta yardımcı olan, kontrol ve redaksiyon işlerini yapan, Türkçe ve batı kaynaklı kelimelerin etimolojilerini ve gramer bilgilerini veren, dil notları koyan, Arapça ve Farsça kelimelerin etimolojilerini kontrol eden, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nen Prof. Dr. Ahmet Topaloğlu Bey'le beraber çalıştık..."

İlhan Ayverdi Hanımefendi'nin verdiği bilgiye göre geniş istişare heyeti dışında Prof. Mustafa Tahralı, merhum Hayri Bilecik ve Dr. Fahrunnisa Bilecik de sözlük çalışmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Her biri kendi alanında iyi yetişmiş onlarca insanın katkısı ile müellif Ayverdi ve baş yardımcısı Prof. Topaloğlu tarafından telif edilen bu sözlük milli kültürümüz için paha biçilemez bir hizmet olmuştur.

Sözlüğün telifi bitince ilk baskısı, Kubbealtı yayınları arasında üç büyük cilt olarak yapılmıştı. Bu baskı, büyük ve geniş olduğu için kullanma bakımından daha ziyade bir müracaat kitabı mahiyetinde idi. Başta öğrenciler olmak üzere Türkçe okuyup yazanların el kitabı, yanı başlarında duran, her an bakabilecekleri bir kaynak olsun diye ikinci bir çalışma yapıldı. Sözlüğün özünden fedâkârlık yapılmadan bu maksada hizmet edecek tasarruflarla yeni bir şekli daha oluşturuldu ve 2007 yılında yine Kubbealtı tarafından bir cilt (1200 sayfa) olarak basıldı. Kubbealtı Lugatı- Türkçe Sözlük'te kırk bini aşkın kelime, bu kelimelerden oluşan binlerce deyim, günümüz yazar ve şairlerinden alınmış örnekler ve ayrıntılı etimolojik açıklamalar yer almaktadır.

Okur-yazar bir şahsın kütüphanesinde bu sözlük yoksa önemli bir eksik var demektir.


(Sözlüğün temin adresi: Peykhane Sokak, nu. 3, Çemberlitaş İst. Tlf. 0212 5162356- 5189209)

30.12.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi