Başörtüsü ve Çoğunluk

Demokrasilerde yönetim (iktidar) çoğunluğun elinde oluyor, ama azınlığın da (bireye kadar) temel hakları korunuyor veya demokrasi bunu gerektiriyor. Bireye varıncaya kadar azınlığın haklarını korumak için çoğunluğun haklarının ellerinden alınacağı da hiçbir demokraside yer almıyor. Durum böyle olunca başörtüsünden din eğitimine, çoğulculuk ve hürriyetten devlet güvenliğine kadar birçok promlemli alanın çözümünde, taraflardan birine ağırlık verip diğerini yok saymadan orta yolun bulunması, dengenin kurulması gerekiyor.

Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin yaptırdığı araştırmadan söz ediyordum. Bu arada bir dost, Metro POLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin (MP) yaptığı bir başka araştırmanın sonuçlarını bana göndermiş, iki araştırma arasında oldukça yakınlık var. Buna da atıflar yaparak başörtüsü konusunda çoğunluk ve azınlığın düşünce ve davranışlarına bakmaya devam edelim:

Araştırmada başörtülülerin yüzde 62,2'si örtünmeye kendilerinin karar verdiğini söyledi. Yüzde 10,6'lık bir bölüm ailesinin etkisiyle örtündüğünü, yüzde 7,9'luk bir bölüm babasının etkisiyle ve yüzde 7,6'luk bir kesim de annesinin etkisiyle örtündüğünü ifade etti. Arkadaş etkisiyle örtünenlerin oranı ise yüzde 5,6.

(MP) Sokağa Çıkarken Başını Örtme: Araştırmaya katılan kadınların % 59,8'inin sokağa çıkarken başını örttüğü, % 40,2'sinin ise örtmediği belirlenmiştir. AK Partiye oy veren kadınların % 79,1'i başını örterken, % 20,9'unun örtmediği, CHP'ye oy veren kadınların ise % 22,5'unun başını örtmesine karşılık % 77,5'unun başını örtmediği anlaşılmaktadır.

(MP)Örtünme Şekli: Dışarıda örtünen kadınların % 62,8'i geleneksel başörtüsü, % 26,3'ü türban, % 10,3'ü modern yöntem kullanırken, % 0,6'sı çarşaf kullanmaktadır.

(MP)Örtünürken Baskı Gördünüz mü? Dışarıda başını örten kadınların % 90,2'si kendi isteğiyle örtündüğünü ifade ederken, % 5,6'sı aile baskısı, % 4,3'ü bir başka kişinin yönlendirmesiyle örtündüğünü söylemiştir.

(MP)Başını Örtmeyenler Sokakta Baskı Görüyor mu? Başını örtmeyen kadınların % 91,1'i sokakta hiçbir zaman bir baskı ile karşılaşmadığını ifade etmiştir. % 6,7'lik kesim ise zaman zaman, % 2,2'lik kesim ise her zaman sokakta bir baskı gördüğünü söylemiştir.

"Neden örtünüyorsunuz" sorusuna başörtülülerin tamamına yakını "Dinin bir emri olduğuna inandığım için" cevabını verdi. Dini gerekçelerle örtünenlerin oranı yüzde 96,7, ahlakı temsil ettiği için örtünenlerin oranı yüzde 0,9 ve siyasi kimliğini yansıttığı için örtünenlerin oranı ise sadece yüzde 0,1.

Başürtülüler üzerinde yapılan araştırma, başörtüsü yasağının uygulayanların beklediği sonucu vermediğini de gösterdi. Başörtülülerin yüzde 40,5 başını açmazken, yüzde 35'i sadece yasak uygulanan yerlerde başını açmak zorunda kaldığını kaydetti. Yüzde 19,9'luk bir bölüm peruk, şapka veya bere taktığını söyledi. Başörtüsü yasağı nedeniyle "başımı açtım" diyenlerin oranı ise yüzde 1,2'de kaldı.

Başörtüsünü çıkarmak zorunda kalanlara yönelik olarak sorulan "Başörtünüzü çıkarma nedeniniz nedir?" sorusuna mağdurların yüzde 73'ü "eğitimimi tamamlayabilmek için", yüzde 26,3'ü "sorunun kısa vadede çözülmeyeceğini düşündüğüm için", yüzde 22,5'i "işimi kaybetmemek için", yüzde 19,7'i "gelecek kaygısı yüzünden", yüzde 14,6'sı "baskılardan uzak kalabilmek için" ve yüzde 11,1'i de "akademik kariyer" için" için cevabını verdi.

Ciddi sıkıntılar yaşadıklarını söyleyen başörtülülerin yüzde 91,1'i Türkiye'den ayrılmayı düşünmediğini belirtiyor. "İmkanınız olsa ABD'de yaşamak ister misiniz?" sorusuna katılımcıların yüzde 81,4 "hayır" yüzde 14,3'ü de "evet" cevabını verdi. Benzer sonuç AB ülkeleri içinde ortaya çıktı. Yüzde 23,1'i "AB ülkesinde yaşamak isterim" derken yüzde 73'ü soruya "hayır" cevabını verdi. Ankette aynı soru İran gibi başörtüsünün sorun olmadığı ülkeler için de soruldu. İran'da yaşamak isteyenlerin oranı yüzde 7,5'de kalırken, istemeyenlerin oranı yüzde 87,7 oldu.

(Devamı var).

04.11.2007