HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Din dersinde Almanya örneği (2)

Yeni anayasa hazırlanırken nasıl yer alacağı konusunda hararetli tartışmalar cereyan eden "din dersleri" demokrat Batı ülkelerinde farklı şekillerde de olsa okullarda vardır. Bu konuda yapılmış birçok araştırma ve yayımlanmış onlarca kitap da mevcuttur. Benim Almanya örneğini seçmemin sebebi, şu andaki uygulamanın içinde bulunan bir kaynağa dayanmasıdır.

Kaynak Merdan Güneş açıklamalarına şöyle devam ediyor:

"Şu andaki reel durum:

- İslam din dersi, farklı eyaletlerde farklı şekillerde pilot proje olarak uygulanmaktadır.

-Bazı eyaletlerde din kültürü şeklinde verilirken, Rheinland-Pfalz ve Baden-Würrtenberg gibi eyaletlerde İslam din dersinde sadece teorik bilgi değil, pratik uygulama da öğretilmektedir. Namaz hakkında bilgi verilmekle kalmayıp, namazda okunacak dualar öğretilip bizatihi çocuklara tatbik ettirilmektedir.

-Rheinland-Pfaz islam din dersi projesi, diğer Katolik ve Protestan din derslerine paralel aynı statüde yürütülmektedir. İlkokul süresi dört yıldır ve proje tüm sınıflarda uygulanmaktadır, yani 1-4 kadar. Başlangıçtan beri %95 üzerinde katılım gerçekleşmiştir. İlk İslam din dersi projesi olması hasebiyle görsel ve yazılı Alman ve Türk basınında geniş yankı uyandırmıştır.

-Bütün Müslüman veliler ve öğrenciler tarafından memnuniyetle desteklenen proje, okul idaresi ve öğretmenleri ve tüm diğer (Alman) veliler tarafından da bu güne kadar takdir ile desteklenmiştir. Müslüman çocukların bu din dersi ile okula ve derslere adaptasyonu sağlanmış, daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir. Bu eğitim döneminde orta okul için bir din dersi program taslağı tarafımdan geliştirilmekte olup, 20 Ekim'den itibaren 5. sınıflarda da din dersine inşaallah başlayacağız.

Din dersi programının içeriği:

İlkokul çocuklarının ihtiyacı olan en temel dini bilgiler verilmeye özen gösterilmiştir. Özellikle Allah, Peygamber, inançla ilgili konuların çocukların anlayacağı bir metod ve yöntem içerisinde uygulanması esas alınmıştır. Çok bilgi aktarmak yerine çocukların dini duygularını geliştirmeye, dinlerini sevdirmeye, Müslüman olmalarının kimlik olarak gurur duyacakları bir durum olduğu işlenmeye çalışılmıştır.

Tüm program beş temel soru altında oluşturulmuştur. Bu sorular:

1.Ben kimim (Kimlik)? İnsan ve Müslüman olduğumuz özellikle vurgulanmakta, günlük hayatta kullandığımız dini terimler ve haller ışlenmektedir (Besmele, Selamlaşma, Salvele, Hamdele, Tekbir, Tevhid).

2.Nereden geliyorum? Yaratıcı'nın kim olduğu, özellikleri, Kur'an ve Sünnet çerçevesinde işlenmektedir. İlk insan Adem-Havva'nın yaratılışı anlatılmaktadır.

3.Niye yaratıldık? Yaratılış sebep ve hikmeti? İmanın şartları vb.

4.Nasıl yaşamamız lazım? İyi bir inançlı insan olmanın yolları. İslam'ın ahlak öğretisi.

5.Nereye gidiyoruz? Ölüm ve sonrası?

İlkokulu bitiren bir çocuğun neye ve niye inandığını bilmesi ve bilgilerini günlük hayatta nasıl uygulayacağını öğrenmesi temel hedefimiz. Korkutarak değil, sevdirerek öğretmek temel prensibimiz. Yaşadığı toplumun dini ve ahlaki toplumsal değerlerinden haberdar olurken, kendi inancı ve değerlerini böyle bir toplumda yaşamanın yollarını öğretmeye, hissettirmeye çalışıyoruz.

İslam din dersi isteğe bağlı. Kayıt esnasında bilgi veriliyor ve isteyen aile katılmak istediğine dair verilen bir formu imzalayıp geri okula veriyor. Dolayısıyla isteyen, hazır (matbu) dilekçeyi imzalıyor.

Din dersine katılmayan çocuklar ahlak dersine katılmak zorundalar. Bu derste, genel ahlaki değerler verilmeye çalışılıyor.

Din dersi notu diğer Almanca, matematik dersi gibi ortalamayı etkiliyor; yani karne başarı notuna direk etki yapıyor."

"Türkiye'de nasıl olmalı?" sorusunun cevabını Pazar yazısında vermeye çalışacağım.

18.10.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi