HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Örnek ve Mezhep

Okuyucum diyor ki:

5. Sanayileşmenin insanları sadece geçimini sağlamaya çalışan bir hayvana döndürdüğü günümüz dünyasında kimi örnek alacağız? Kimisi dinin en ufak bir emrinde bile kavga çıkarırken diğeri imanın hakikatlerinin çiğnenmesini hoş karşılamakta.

Cevap:

Sanayi devrimine ve bu devrimi yapıp yaşayan toplumun içinde yaşadığı halde düzgün Müslümanlar olarak yollarına devam eden niceleri var; buna karşı Mekke ve Medine'de yerleşmiş olduğu halde şeytana pabucunu ters giydirenler var. İnsanın eğitiminde ve müslümanca yaşamanın kolaylığında elbette çevrenin tesiri vardır. Ama bir de şu hadise bakalaım: "Herkesin benim yolumu (sünnetimi) terk ettiği bir zamanda sünnetimde sebat edenlere Allah şehid sevabı verecektir."

Bugün, bu denli olumsuz şartlar içinde bile müslümanın vazifesi, fasıklık ve ahlaksızlığına çevreden mazeret arama yerine hem kendini hem de çevreyi ıslah etmenin yollarını aramak ve bu manada cihad etmektir.

Örnek konusunda bir zorluğun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Allah'ın "güzel örnek" diye bize lütfettiği Sevgili Peygamberimizin (s.a.) hayatı bütün ayrıntılarıyla bellidir. Yakınlarımızda bulunan ve örneklik konumunda olan insanları, o "güzel örnek" aynasına tutacağız. Kim ne kadar ona yakınsa örnekliğe de o kadar yakındır, layıktır.

6. Neden dört mezhep var ve bunu bire indirmenin yolu yok mu? Peygamber Efendimizin Hayatında mezhebe yer olmadığı halde neden biz onun hayatını yaşayalım derken hep bir mezheple yaşamak zorundayız?

Cevap:

Mezhep ictihad demektir. Mezhep olmasın demek de ictihad olmasın, olmamalıydı manasına gelir. Halbuki ictihad olmasaydı din, belli bir dönemde yaşayan müminlerin hayatında olur, daha sonra gelenlerin ise hayatından çekilir giderdi; yahut da bütün nesillerin aynı kültürü yaşamaları gerekirdi. Aletler, âdetler ve ilişkiller değiştikçe, Kur'an ve Sünnet'te yer alan rehberliğin (yol gösteren âyet ve hadislerin) yeniden yorumlanması, hakkında ayet ve hadis olmayan konuların ise -bunlara daha geniş bir çerçeveden bakarak- hükme bağlanması gerekir. Bunu da alimler (insanlar) yapacağına göre yorum, anlayış ve çözüm farklarının olması tabîîdir. Bunun zararı değil, faydası vardır. Müminlerin önünde birden fazla çözüm seçeneği oluşur.

Ayrıca herkesin, daha önce yapılmış bir ictihada veya bir alimin ictihadları bütününe uyması mecburiyeti de yoktur. Dileyen emek çekerek, okuyarak, çalışarak ictihad mertebesini elde eder ve başkalarının ictihadına uymaz, kendi ictihadı ile amel eder.

"Mezhepleri bire indirmek" şeklindeki bir teklif, mezhep hakkında doğru bilgiye sahip olmamaktan ileri gelir. Müctehidler, bir merkezden ayarlanan robotlar olmadığına göre onların daima aynı yorumu yapmalarını, aynı ictihadda bulunmalarını ve bu manada mezheplerin değil, bir tek mezhebin olmasını bekleyemeyiz.

Parti veya kulüp tutar gibi mezhep tutulmadığı, mezheplerin (hak olanların) tamamının hak olarak kabul edildiği, mezhebin farklı olması bir problem haline getirilmediği sürece onların faydası vardır (rahmettir), zararı yoktur.

31.08.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi