HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Sonuç (2)

Ak Parti mensuplarının önde gelenleri (partinin kurucuları ve yöneticileri), siyasi ve ideolojik yelpazenin neresinde duruyorlar?

Bu soruya "orta sağ, ılımlı İslamcı, muhafazakâr demokrat" gibi cevaplar veriliyor; ancak bu kavramların da içi açılmayınca, tarifleri yapılmayınca soru yine açık cevabını bulamıyor.

Günümüzde sağ, sol, merkez gibi kavramlar da oldukça değişikliğe uğradı, gruplar arasında geçişler, tanımlarda mübhemlikler oluştu.

Bana göre Ak Parti yöneticilerini bu "isimli çerçeveler"in içine koymak yerine inanç ve düşünceleri ile mevcut şartlarda benimsedikleri siyasi hedef ve programı madde madde ortaya koymak daha uygundur. Bunu diğer guruplar için de yapmak gerekir.

Bana göre onların genel dokusu şu unsurlardan oluşuyor.

1.Samimi olarak inanmış Müslümanlardır.

2.Şahsi ve ailevi hayatları ile -mümkün olduğu ölçülerde- sosyal hayatlarında ve ilişkilerinde İslam kurallarına riayet ederler.

3.İslam anlayışları klasik ile modern arasında bir yerlerdedir.

4.Yetmişli yıllardan itibaren ivme kazanan ve bir süre gündemde kalan "ülkeyi bütünüyle İslamlaştırma, İslam'ı hayatın bütününe hakim kılma" söylem ve hedefi, çeşitli sebepler yanında dünyanın ve ülkenin şartları buna müsait olmadığı için geri plana atılmıştır.

5.Mevcut şartlarda mümkün olanın en iyisi, ülkenin birlik ve bütünlüğünü ciddi olarak tehlikeye düşürmedikçe hak ve hürriyetlerin en geniş biçimde bulunduğu ve uygulandığı demokrasidir. Bunu gerçekleştirmek için iç ve dış engellere karşı mücadele etmek gerekir.

6.Yasama ve yürütmede belli bir inancı ve hayat tarzını herkese mecbur edecek düzenlemeler ve uygulamalar yapmak laikliğe (insan haklarına) aykırıdır, ama herkesin inandığı gibi yaşamasını sağlayacak düzenlemeler de uygulamalar da laikliğe aykırı olmadığı gibi onun ve demokrasinin gereğidir.

7.Egemenlik kayıtsız şartsız milletin olmalı, devlet yönetiminde hayale yer verilmemeli, olmayacak işlerin peşine düşülmemeli, pirinç peşinde koşarken bulguru da kaybetmemelidir.

Ak Parti yöneticileri ile bu hususları görüşmüş, sorarak onlardan öğrenmiş değilim, ama yıllardır onları tanıyorum ve takip ediyorum; yukarıda, bu tanıyış ve bilişten çıkardıklarımı yazdım.

Bana göre (söyledikleri ve yaptıkları esas alındığında) Ak Parti önde gelenlerinin şu anda üzerlerinde taşıdıkları gömlek budur. Herkesin dilediği gömleği dilediği kişilere giydirme hakkının olmadığını düşünüyorum. Ayrıca, aksi sabit olmadıkça kişilerin beyanı (açıklamaları) esas alınır ve hüküm buna göre verilir.

Ak Parti lideri bir dönem Türkiye'nin en büyük şehrinin belediye başkanlığını yaptı. Beş yıla yakın da Başbakan oldu. Onun yakınları da çeşitli şekillerde denendi. Ne oldukları, ne yapmak istedikleri, "yaptıkları ile yapacağız dedikleri"nden belli oldu. Bunun ötesinde veya berisinde, vehim, vesvese veya menfaatin/istismarın ürettiği korkuluklar aramak, mağribi olup mal bulmak hem doğru değil, hem de işe yaramıyor.

Korku üretenlerin ve tehdit değneğine sarılanların asıl maksatlarını gelecek yazıda bulmaya çalışalım.

29.07.2007Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi