HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Tabu mu, ahlâk mı?

Bir "sanatçı" bayan, bir erkekle evlilik dışı ilişkiye girmiş ve hamile kalmış. Bunu gizlememiş utanmamış, sıkılmamış, medyada göğsünü gere gere açıklamış. İşleri güçleri rezalet teşhiri olan bazı sözde gazeteciler hemen bu rezaletin de üstüne atlamışlar ve onlardan biri, bayana sormuş:

- Evlilik dışı bir çocuk sahibi oluyorsunuz, bu bizim toplumumuzda bir tabudur, bu tabuyu nasıl yıktınız?

- Bu benim bireysel tercihim, onun babası belli, bu kimseyi ilgilendirmez.

Bu gazetecinin ve bayanın söylediklerini ve yaptıklarını insan hak ve özgürlükleri içinde görüp "hakkıdır, bizi ilgilendirmez" mi diyeceğiz, yoksa "bütün haklar ve özgülüklerin sınırları vardır, bu da sınırı aşmaktır, böyle bir hakları yoktur, itiraz ediyor ve suç duyurusunda bulunuyoruz" mu diyeceğiz.

Bu soruya cevap verebilmek için hem bizim Anayasa'ya hem de altına imza attığımız ve bizi bağlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (AİHS) bakalım.

61 Anayasası'nınb 11. maddesi "Temel hak ve hürriyetler, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna uygun olarak, ancak kanunla sınırlanabilir. /Kanun kamu yararı, genel ahlâk, kamu düzeni sosyal adâlet ve millî güvenlik gibi sebeplerle de olsa bir hakkın ve hürriyetin özüne dokunamaz" diyordu. Yürürlükteki Anayasa'nın 13. maddesi ise "... özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz" diyor.

Benim bu maddelerden anladığım, hakların özüne dokunulamaz; yani kısıtlama belli bir hakkı özü itibariyle ortadan kaldıramaz, ama "mesela söz hürriyetinin bazı kullanım şekil ve alanlarına" sınırlar getirebilir.

Peki bu sınırlama alanları ve sebepleri içinde ahlak ve aileyi koruma ilkeleri de var mıdır?

Eskiden Anayasa hukuku ders kitaplarında "hürriyeti sınırlayan sebepler" arasında "umumi âdâb, umumi ahlak" ilkeleri de sıkça geçerdi. Şimdilerde bu ifadeler kullanılmaz oldu; yani hürriyetin hatırını yapmak için ahlakın hatırı sayılmaz oldu.

Aileyi koruma ilkesine gelelim.

Anayasa'nın 41. maddesine göre "Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. /Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilâtı kurar.

Yazının başında naklettiğim sözler ailenin temeline dinamit koyuyor ve evlilik dışı ilişkiden çocuk peydah etmeyi (yani aile kurmadan çocuk sahibi olmayı) özendiriyor. Toplumun ayıp ve günah saydığı, yapanlara kem gözle baktığı "zina yapmayı" ve nesebi sahih olmayan (eskilerin deyişi ile piç olan) çocuk sahibi olmayı "tabuyu yıkmak" olarak değerlendiriyor.

Gelelim AİHS'ye.

Bu bağlayıcı metnin birçok yerinde, hak ve özgürlükleri sınırlayıcı unsur olarak "ahlak" ilkesine de yer verilmiştir. Mesela ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddenin 2. fıkrası şöyledir: "Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir."

Demek oluyor ki, ahlaka ve aileyi korumaya (8. madde) aykırı olduğu ve zarar verdiği takdirde ifade özgürlüğü kısıtlanabilecektir.

Ve demek oluyor ki, Türkiye batılılaşırken, ifade özgürlüğünü, ahlak ve aileyi korumaya tercih ederek bir adım daha "ileri"yi hedeflemektedir.

Allah sonumuzu hayır eylesin!

8 Haziran 2007
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi