HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


28 Şubat'ın devamı

28 Şubat post-modern darbesinin siyasi ve ekonomik zararlarını, bu işlerin uzmanı olan arkadaşlar defalarca yazdılar. Ben de bundan önceki yazıda darbenin, din ve düşünce hürriyetine ve özellikle İslamlaşma'ya karşı yapıldığını, asıl hedefin bu olduğunu, diğer tahribatın yan tesirler olarak vücuda geldiğini ifade etmeye çalıştım. Delil olarak da, hükumete dayatılan muhtıranın onsekiz maddesini, biraz özetleyerek verdim. Şimdi bu maddelere biraz daha yakından bakalım:

"...rejim aleyhtarı faaliyetler karşısında ödün verilmemelidir..." Diğer maddeler ile uygulamaya yönelik talimat gözönüne alındığında burada, rejim aleyhtarı faaliyetlerden dindarlaşma ve din hürriyetinden yararlanma kas-tedildiği açıkça anlaşılır. Demokrasilerde rejim aleyhtarı faaliyet varsa ne yapılacağı bellidir; kanunlar vardır, savcılar ve hakimler vardır, emniyet güçleri vardır. Failler yakalanır ve faaliyet engellenir. Türkiye'de de bunlar oluyor, o zaman da oluyordu. Ortada rejim tehlikesi diye bir şey yoktu, din özgürlüğünü baltalamak için rejim tehlikesini bahane ve istismar etmek vardı.

"Sarık ve cüppeli giyim şeklinin özendirildiği görülmektedir. Kılık ve kıyafetleri bu yasaya ters düşen kişilerin onurlandırılmamaları gerekir."

Kahir ekseriyeti Müslüman yetmiş milyona yakın nüfusu olan bir ülkede halkın yüzde biri sarık ve cüppe giyse yedi yüz bin kişide bunun görülmesi gerekir. Halbuki tamamını toplasan sarık ve cüppe ile dolaşan vatandaş sayısı bini geçmez. Bunu mesele ve darbe sebebi saymak çağın neresine düşer acaba!

Onurlandırmadan maksat da bazı hocaların ve kanaat önderlerinin Başbakanlık Köşkü'nde yemeğe davet edilmeleri olsa gerek. Orada kimlere davet verilmemiş ki! Halkın sevgi ve saygısını kazanmış beş-on kişiye bir yemek verildi diye darbe mi yapmak gerekir! Hem buraya gelen birkaç kişi takke ve sarık giyiyor diye ertesi gün halk sarıklı mı oldu!

"Eğitim politikalarında yeniden Tevhidi Tedrisat Kanunu ruhuna uygun bir çizgiye gelinmelidir. Temel eğitim 8 yıla çıkarılmalıdır."

Bu maddenin hedefi İmam Hatip okullarıdır. Anılan kanun da radikal laikliğe göre yorumlanmakta, din eğitim ve öğretimini eğitim politikasının dışına atmaya vesile kılınmaktadır. Laiklik ilkesine göre bütün dinler ve ideolojiler karşısında tarafsız, tamamına eşit mesafede olması gereken devlet, Sünnî Müslümanlık söz konusu olduğunda karşı cephede yer almaktadır.

"İmam Hatip okulları toplumdaki bir ihtiyacı karşılamak üzere kurulmuşlardır. Bu ihtiyacın fazlası olan İmam Hatip okulları, meslek okullarına dönüştürülmelidir. Ayrıca köktendinci grupların kontrolünde olan Kur'an kursları kapatılarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda düzenlenmelidir."

Bu maddede "bakla ağızdan çıkarılmış", hedef açıklanmıştır. Bir okul belli bir ihtiyacı karşılamak üzere açılmış olabilir, ama buradan mezun olanların, o amaca yönelik hizmetleri yanında istedikleri alanda yüksek öğrenim görmelerine engel olmanın bir tek sebebi vardır, o da dindarlara karşı ayrımcılık yapmak ve onlara devlet yönetiminde yer vermemektedir.

Kur'an kurslarında yapılan -rejim karşıtı- yemin hakkında düzmece bir belge ortaya çıkardılar, buna dayanarak kursları karaladılar ve birçoğunu kapattılar. Ülkede yapılan eğitim ve öğretimin devletin denetim ve gözetimi altında olmasına kimsenin itirazı yok, ama bunları laik okulların bünyesine sokmak ve kuşa çevirmek iyi bir maksattan kaynaklanmıyor. Hem köktendinci de demek, hangi Kur'an kursu bunlara aitmiş ve böyle olduklarının alametleri neymiş?

"Hükümet, köktendinci kadrolaşmanın önüne geçmelidir."

İşte bir itiraf daha. Burada köktendinciden maksadın, "namaz kılan, alkollü içki kullanmayan, başörtülü, kadınların ellerini sıkmayan" Müslümanlar olduğu apaçık ortada. Sanki bunlar büyük suçlarmış gibi birçok vatandaş insan haklarından mahrum ve mağdur edildiler.

Söz uzadı, geri kalanı gelecek yazıya.

4 Mart 2007
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi