HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Güneş ve balçık

İslam'ı karalasalar da o bunu kabul etmez manasında "Güneş balçıkla sıvanmaz" demiştim, ama insanların gözüne çamur sürüp güneşin aydınlığından onları mahrum etmek, ışığın onların önünü aydınlatmasını engellemek mümkündür; bugün en güçlü medya kuruluşları ile bazı sivil toplum kuruluşlarının yaptığı da bu. Batı toplumunu Müslümanlardan korkutmak, İslam'ın imajını kirletmek ve ona karşı düşmanca düşünce ve duyguların oluşup gelişmesini sağlamak için bir kampanya ile karşı karşıya olduğumuz açık. En etkili argümanları İslam ile terör arasında kurdukları bağ; onlara göre klasik/sahih İslam anlayışı terörü besler, bunun için İslam'ı değiştirmek, ılımlı İslam adıyla onu, Batı'nın sömürme niyet ve eylemine karşı bir engel olmaktan çıkarmak gerekmektedir.

Policy Exchange adlı düşünce kuruluşunun yaptırdığı ankete göre, İngiltere'de genç Müslümanlar, ebeveynlerine kıyasla, şeriat yasalarına, İslami okullara ve başörtüsüne giderek daha fazla destek veriyorlarmış.

Yaşları 16 ila 24 arasında değişen gençler arasında şeriat yasalarının uygulanmasını tercih edenlerin oranı yüzde 37, 55 yaşın üzerindekiler içinse bu oran yüzde 17 imiş. 16-24 yaş arasındaki gençlerin neredeyse üçte biri İslam'dan başka bir dine geçenlerin idam edilmesinden yana, her 8 gençten biri de el-Kaide ve Batı'yla savaşmaya hazır gruplara hayranlık duyuyormuş.

Bu tür anketlerin nasıl amaca göre hazırlanıp yönlendirildiğini ve gerçeği değil, istenen sonucu verdiğini biliyoruz. Bu bir yana yukarıdaki balçıklara biraz daha yakından bakarak İslam-terör bağlantısını ispat edip etmediğini tespite çalışalım.

1. Şeriat yasalarının uygulanmasını istemeyen Müslüman olmaz. Daha yaşlı kesimde bunu istemeyenlerin az olması bilgi ve eğitimle ilgili bir kusurdur. Ama şeriat yasalarını uygulamakla terör arasında bir bağ kurmak ya kasıtlıdır (balçık sürme eylemi) veya bilgisizliktir. Asıl şeriat yasaları uygulanmadığı (dinin kurallarına uygun hareket edilmediği) içindir ki töre cinayetleri işlenmekte, Allah'ın adı anılarak masum insanlar boğazlanmakta, dinin dokunulmaz ilan ettiği değerler çiğnenmekte, heder edilmektedir. Şeriata göre ihkak-ı hak (yargı hükmü ve yetkili icra olmadan hüküm verme ve uygulama) yoktur. Müslümanlar kardeştir. Başka inanç sahipleri de onların dinlerine ve yurtlarına saldırmadıkça iyi muamele ve adalete mahzar olurlar.

2. Gençlerin üçte biri din değiştirenin idam edilmesinden yana imiş, peki geri kalan üçte ikisi Müslüman değil mi? Niçin İslam üçte bir ile aynılaştırılıyor da üçte iki çoğunluk yok sayılıyor. Bu talep dinin kesin, tartışılmaz, değişmez hükmü olsa idi üçte iki çoğunluk farklı düşünür müydü?

3. el-Kaide ve diğer Batı'ya karşı savaşanlara hayranlık duyan sekizde birlik genç kitleyi Müslüman oldukları için radikal ve terörist saymak hangi insafa sığar. Onlar niçin Batı'ya (ve ABD ve İsrail'e) karşı? Savaşı başlatan, bütün maddi ve manevi değerlere saldıran, ülkeleri işgal eden, servetleri gasp edenler kimler? Bunlara karşı savaşmak ve direnmek ne zamandan beri radikallik ve terör oldu? Eğer şiddeti ve terörü kınayacaksak buna önce İsrail ve ABD'yi kınayarak başlamamız gerekmez mi?

Yukarıda zikrettim; İslam farklı din ve inanç taşıyanlara savaş açan bir din değildir, ama maddi ve manevi değerlerini savunmak da kimsenin kınama hakkı bulunmayan bir hak, bir ödevdir.

11 Şubat 2007
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi