Bu telaş niçin?

Son günlerde medya ABD, Avrupa ve Rusya'da İslam'ın hızla yayıldığını, gelecekte, belli süreler sonunda nüfusun önemli bir kısmını müslümanların teşkil edeceğini ifade ediyor. Bu gelişme üzerine yapılan araştırmaları değerlendiren bazı yazarlar ve analistler, okuyan ve işiteni korkutacak sözler söylüyorlar. Bir misal olarak meşhur yahudi tarihçi B. Lewis'i alalım:

"İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesine verdiği demeçte Lewis, İslam'ın bu yükselişi karşısında Avrupalıların kendilerine olan güvenlerini kaybettiğini söylüyor ve ekliyor: Kendi kültürlerine saygıları yok. Çok kültürlülük, siyaseten doğruluk adına İslami değerlere teslim oluyorlar...

Avrupa'nın geleceği 'İslamlaşan Avrupa mı? Yoksa Avrupalılaşan İslam mı?' sorusuna bağlı. Bu yükseliş, İslam'da radikalizme kayış nedeniyle endişe kaynağıdır."

Bu açıklamasında B. Lewis Batı'da yayılması için gayret gösterilen "İslam korkusu"na destek veriyor, İslam ile radikalizm (dolayısıyla terör) arasında ilişki kuruyor, Batılıları, çoğulculuk, demokrasi gibi çağdaş değerler adına Müslümanlara verilen hak, hürriyet ve imkanlar konusunda uyarıyor (bunları fazla buluyor, verilmemesi gerektiğine işaret ediyor), Batı'ın İslamlaşması (müslüman olması) yerine Batı'da İslam'ın değiştirilmesi ve müslümanların batılılaştırılmasının kaçınılmaz olduğunu telkin ediyor. Özellikle çatışmacı neo-con kesimin akıl hocaları arasında bulunan B.Lewis'in bu açıklamasını not etmemiz ve Batı'da İslam'ın yayılması karşısındaki bu telaşın gerçek sebebi üzerine eğilmemiz gerekiyor. Birçok çalışmanın konusu olması gereken "bu gerçek sebep" üzerine bir iki acil cümle ifade etmek gerekirse şunlar söylenebilir: Batı'da İslam karşıtlığının birçok sebebi arasında önemli saydığımız ikisi "din taassubu ile ekonomik çıkar"dır. Vatikan'ın "dinler arası diyalog" açılımının sebepleri arasında, diğer dinler yanında İslam'ı da dışlamanın, İslam aleyhinde tavır almanın yarar yerine zarar verdiği ve İslam'a sempati topladığı gerçeğini keşfetmeleri de vardır. Diyalog denemesi de işlerine yaramadığında muhtemelen başka yollara başvuracaklardır. Dindarların kendi dinlerini sevmeleri, ona insan kazanmayı arzu etmeleri, dinlerini değiştirenlere karşı iyi duygular beslememeleri tabiidir, ama taassup başka bir şeydir; taassubun sebep olduğu saldırganlık ve zulüm ise daha başka (çirkin, barış ve huzur için zararlı) bir şeydir. İslam'ı sevmeyen bazı hristiyan ve yahudilerin, nüfusunun çoğu hristiyan olan Batılıları İslam'a karşı kışkırtmalarını bu taassup saikine bağlamak mümkündür.

Çıkar saikine gelince, Batı, asırlardan beri İslam nüfus ve coğrafyasını sömürerek semirdi. Bugün de başta enerji kaynakları olmak üzere birçok servet ve değere sahip olan İslam coğrafyası Batı'nın postmodern sömürgesidir. Afyonkeşler gibi bu gayr-i meşru lezzete (menfaate) alışmış olan Batı'nın büyük korkusu, müslümanların uyanması, birleşmesi, güçlenmesi ve bir gün Batı sömürüsüne "Dur!" demesidir. İslam'ın Batı'da yayılması bu bakımdan önemli bir tehlikedir; "düşman" artık karşıda, başka coğrafyada değil, içeridedir, bünyededir, ona karşı mücadele daha zor, hatta bazen imkansızdır. Ama ne demişler? "Korkunun ecele faydası yoktur". Zor kullanmadan, bunca engellemeye rağmen İslam, Batı'da, temsil ettiği gerçeklik ve değerler sayesinde yayılıyorsa bunun önüne geçmek mümkün değildir ve güneş balçıkla sıvanamayacaktır.

Gelecek yazıda biraz da balçıktan söz edelim.

9 Şubat 2007
Cuma