HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Yeni Ortadoğu'da "Büyük"ten "Yeni"ye

İslam ülkelerinin normal yoldan, halkların hür iradesiyle ve kendi bünyelerine uygun çeşidi ile demokratikleşmesi emperyalistlerin işine gelmez; çünkü böyle olduğunda Müslüman halk, hangi mezhepten olursa olsun yabancı hakimiyetine karşı direnir. Şu halde İslam ülkelerinin malında, canında, gücünde gözü olan, bunları yok etmek veya zayıflatmak isteyenlerin yapacakları şey, rejimin adı ne olursa olsun önce kukla yönetimler oluşturmak, sonra uzun vadede "ılımlı, çağdaş vb. diyerek" İslam'ın temel yapısını bozmak, halkı -başka bir dine girmeseler bile- gerçek İslam'dan uzaklaştırmaktır.

"Yeni Ortadoğu"dan maksadın ne olduğu hem söylenenlerden hem yapılanlardan anlaşılıyor: Güç kullanarak Ortadoğu ülkelerini dize getirmek, İsrail'i tanımalarını, hatta ona tabi olmalarını, dünya egemenliğine oynayan ABD'nin politikalarına karşı direnmemelerini sağlamak.

Şu anda Ortadoğu'da emperyalistlere ve İsrail'in haksız işgaline karşı direnen ülke ve toplulukların başında İran, Filistin'deki direnişçi guruplar ve Lübnan'daki Hizbullah var. Bu yüzden hedefte olanlar, silahsızlandırılmak ve kitle imha silahlarından arındırılmak için çaba gösterilenler de bunlar. ABD ve İsrail, içlerinde Türkiye'nin de bulunacağı ülkelerin barış gücü oluşturmalarını, bu gücün Hizbullah'a karşı kullanılmasını istiyor; yani yine Müslüman müslümana karşı olacak, İsrail bu maşa sayesinde elini yakmadan ateşi tutabilecek.

Şimdi bakalım, elinde silah, kendinde güç olduğu zaman tarihte ve günümüzde bu imkanlarını başkalarına zulmetmek; yurtlarına, canlarına, namuslarına, dinlerine, medeniyetlerine kastetmek için kullananlar kimler? Müslümanların böyle bir sabıkaları var mı?

Tarih şahittir ki, Müslümanlar güçlerini emperyalisyt emellerle kullanmamışlar, fethettikleri yerlerde temel insan haklarına riayet etmişler, fetihleri de güvenlik ve din hürriyeti tesis etmek için yapmışlardır. Eğer bundan sapma olmuşsa -dine aykırı olduğu için- tepki görmüş, uzun ömürlü olamamıştır.

Geçmişte Hristiyanların ve daha başka din mensuplarının, günümüzde bunlara ek olarak İsrail'in eline güç geçtiğinde, zayıflara karşı neler yaptıklarını herkes biliyor.

Durum böyle olunca, eğer silahsızlandırmak, kitle imha silahlarından arındırmak gerekiyorsa buna ABD, Rusya, Çin, İsrail, bazı AB ülkelerinden başlamak gerekiyor. Kurdun dişleri çelikle kaplanıyor, kuzunun ise yumuşacık boynuzları bile sökülüyor; bu nasıl bir hak, adalet ve sulh anlayışıdır.

Hizbullah'ın Şîî olması, Sünniler için ikinci planda kalmalıdır. Bugün Lübnan'da Hizbullah demek halk demektir; hem mensupları halkın içindedir hem de baş destekleyicileri din ve mezhep farkına bakılmadan halktır. İsrail'in elindeki Müslüman esirleri ve tutukluları kurtarmak için yapılan asker kaçırma eylemi de dahil bütün yapılanlar işgale ve zulme karşı direnme ve savunmaya yöneliktir. Eğer uluslararası kamu oyu ve güçler haktan, adaletten, insanlıktan yana olsalardı bu eylemler olmayacak, Ortadoğu kana bulanmayacaktı.

Dünya'da yeni bir düzen ve uluslararası bir güvenlik sistemi ve bu sistemi koruyacak güç oluşturulmadıkça güçlü olan, zayıf olanı yemeye devam edecek ve dünyada barış, huzur, güven yaşanamayacaktır.

13 Ağustos 2006
PazarBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi