Türkiye ve İran

Suudi Arabistan Kralı'nın Türkiye seyahati üzerine birçok şey yazılıp çiziliyor, daha da yazılacak ve konuşulacak, ama benim dikkatime çarpan ve endişe içinde kalbimi hoplatan yazı, Londra'da çıkan eş-Şarku'l-Evsat'ta neşredilen ve bazı televizyon kanallarında da özetlenen bir makale. Yazarın dile getirmeye çalıştığı, geveleyerek ifade etmek istediği husus, ABD-İngiltere-İsrail üçlüsünün İslam dünyası ile ilgili planlarının yürümesi ve amacına ulaşması için Türkiye'ye biçilen elbise veya verilen rol.

Türkiye ne yapmalıymış?

Tarih boyunca İran'a karşı Sünniliği koruyan Türkiye bugün de o rolü üstlenmeli, son çıkışları ile İslam dünyasında lider olmaya doğru önemli adımlar atan İran'ın eline bu konumu kaptırmamak ve gerekirse gücünü kullanarak İran'ı durdurmak için sorumluluk üstlenmeliymiş.

Buna benzer bir başka plan da yine bugünlerde, İsrail tarafından dünya kamuoyuna telkin ve teklif ediliyor: İçlerinde Türkiye'nin de bulunacağı bir barış gücünün İsrail ile Güney Lübnan arasında bir tampon bölgeye yerleştirilmesi, Hizbullah'ın İsrail'e karşı direnmesini kırması ve engellemesi; tabii bu arada Hizbullah'ın mutlaka silahtan arındırılması.

Peki bu çirkin plan Müslümanlara nasıl meşru/güzel/uygun gösteriliyor?

Açık veya kapalı bir biçimde mezhep farkı kullanılarak, Müslümanları mezhepçilik belasına sürükleyip birbirine düşürerek.

Tarih boyunca sırf mezhep dayatması ve mezhep yayma yüzünden iki Müslüman grubun/devletin birbiri ile savaştığı olmamıştır. Sebep böyle gösterilse de işin içinde mutlaka maddi çıkar ve siyasi hegemonya amilleri vardır. Bu arada ortak düşmanın tarafları birbirine düşürmek için başvurduğu hileler, tuzaklar, tahrikler, tertipler hiç eksik olmamıştır.

Bugün önümüze konan tuzak karşısında nasıl bir anlayış ve davranış içinde olmalıyız?

Önce İran. Bu ülke Müslüman, kendi değerleri ile ayakta kalmak ve çağdaşlaşmak için çaba sarfediyor. Mezhepler farklı, ama dinimiz aynı. Türkiye ile İran'ın ortak menfaatleri ve bunun yanında ortak düşmanları var. Türkiye İslam ile alakasını sıfırlamadıkça veya tamamen etkisiz hale getirmedikçe öteki bakımından İran gibidir; ona karşı tavır farkı öncelik sırası ve mücadele yöntemi ile ilgilidir. Bu durum karşısında iki ülkeye (tabii bütün İslam ülkelerine) düşen vazife, farklılıkları arka plana atarak, herkesin mezhebini kendine bırakarak ortak zeminde; yani İslam kardeşliğinde buluşmak, Müslüman olmayanlara da "aynı Allah'ın yarattığı insan kardeşler" nazarıyla bakmak, böyle yaklaşmak, kim olursa olsun zalimin karşısında, mazlum ve mağdurun yanında yer almaktır.

Bugün "medeniyetler, kültürler, dinler arası diyalog" başlığı altında birçok faaliyete şahit oluyoruz. Bu faaliyetlerin hedefi dinleri farklı da olsa insanlar arasında ortak değerler ve menfaatler üzerinde buluşmak, bu zeminde yakınlaşmak ve daha huzurlu, adil, insana yaraşır bir dünya düzeninin kurulmasına yardımcı olmaktır. Peki bu diyalog ötekilerle (dini, kültürü, tarihi... daha farklı, aradaki yarıklar daha büyük olanlarla) olabilecekse Müslüman topluluklar arasında niçin olmasın, niçin olmuyor?!

Her iki ülkenin halkına ve yöneticilerine hitaben "tahriklere kapılmayalım, aklımızı başımızda tutalım ve İslam bağının yerine hiçbir şeyin konamayacağını bilelim" diyerek bu yazıyı noktalayalım ve gelecek yazıda Hizbullah'a karşı, barış gücü konusunu ele alalım.

11 Ağustos 2006
Cuma