HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Maksat dindarlaşmayı engellemek

AB ülkelerinde laiklik anlayış ve uygulamaları, ülkeden ülkeye farklılık göstermekle beraber, isteyenin belli bir dine girmesine (bir dine mensup olmasına) ve dinini hayatına uygulayarak dindarca bir hayat yaşamasına, devletin alacağı tedbirlerle (yasaklama ve kısıtlamalarla) engel olan bir Avrupa ülkesi yoktur. Ya devlet okullarında bile yeteri kadar din eğitim ve öğretimi vardır veya din eğitimine yer veren özel okulların açılmasına ve bu okullardan mezun olanların da devlet okullarından mezun olanlarla eşit haklara sahip olmalarına imkan verilmektedir. Bu ülkeler böyle bir uygulama yaparken "okuyan ve yetişen nesillerin dindarlık bakımından farklı olmalarını" sakıncalı görmemekte, bu durumu laikliğe aykırı bulmamaktadır. Onlara göre elbette vatandaşlar, dindarlık bakımından farklı olabilecekler, ama din özgürlüğünün garantisi olan laiklik anlayışı ve eğitimi sayesinde kimse kimsenin hak ve özgürlüğüne zarar vermeden "bir ülkenin vatandaşlığı" ortak paydasında buluşacak ve faklıların -huzur, barış ve dayanışma içinde- bir arada yaşamalarını gerçekleştireceklerdir. Dünyanın şurasında burasında denemiş olan "toplumu tektipleştirme, bütün vatandaşları bir inanç veya inkara mecbur etme" politikasının iflas ettiği artık kabul edilmiştir ve buna dönüş bir çeşit irtica olarak kabul edilmektedir.

Evet AB'de durum böyle, bize gelince, ülkenin aydınlarından önemli bir kısmının içinde yer almış olması gereken YÖK, İmam Hatip Liseleri sayesinde isteyen vatandaşların çocuklarını dindar olarak yetiştirmelerini, ülkenin okumuş yazmışları, bürokratları arasında dindarların da bulunmalarını tehlikeli ve laikliğe aykırı olarak değerlendirmekte, bu yüzden meslek liselerinden mezun olanların önlerini kesmek için elinden geleni yapmaktadır.

Bundan önceki bir yazımda meslek ve teknik ortaöğretimdeki öğrencilerin durumlarından memnun olmadıklarını, onlara üniversite kapılarının kapatılmış olmasının, durumu iyileştirme bakımından bir işe yaramadığını, araştırmalara dayanarak ifade etmiştim. Sayın Nazlı Ilıcak'ın 28 Aralık tarihli bir yazısı, YÖK'ün diğer gerekçelerini de şöyle çürütmektedir:

"Genel orta öğretimde öğrenci, artan nüfus istikametinde büyürken, İmam Hatipler hesaba katılmasa dahi, meslek ve teknik orta öğretimdeki öğrenci sayısı, üniversite engeli yüzünden gerektiği gibi inkişaf edemedi. Hatırlatalım: Genel liselerde artış % 90, meslek lisesinde aynı dönemde sadece % 28. İmam Hatip Liselerini de, meslek liselerinin içinde mütalâa ederek bir mukayese yaptığımız takdirde, (1998'den 2004'e kadar) meslek lisesi öğrencilerinin genel orta öğretime oranının % 43'den % 31'e düştüğünü görüyoruz... 1998'e kadar, İmam Hatip'te okuyanların sınavı geçtikleri takdirde kolayca üniversiteye girmeleri mümkündü. Buna mukabil, üniversiteye giren her 100 talebeden 89'u genel liseden geliyordu. % 1'i sadece İmam Hatip mezunuydu. Rakamları bilince, gerçeğe dayanmayan iddialarla karşı karşıya olduğumuz kolayca anlaşılıyor."

Meslek ve Teknik liselerinden mezun olan veya halen buralarda okuyan öğrencilere, istedikleri takdirde düz liseleri de -farklı derslerden imtihan vererek- bitirme imkanı verilmesini, "bunlara çift diploma verilmek" suretiyle teşvik edilmeleri manasına geleceği için "olumsuz bir gelişme" olarak değerlendiren YÖK, bunun en tabîî bir hak olduğunun farkında değil midir? Bu ülkede isteyenin, imtihanlarına girerek beş türlü liseyi, altı türlü yüksek öğretim okulunu bitirmesine ne engel vardır; daha doğrusu bunu engellemenin nasıl bir meşru dayanağı olabilir.

Sözü eğip bükmeye gerek yok, mertçe itiraf etmeleri gerekiyor ki, asıl maksatları/gizli gerekçeleri "ülkede dindar, okumuş yazmış insanların olmasına mani olmak"tan ibarettir."

13 Ocak 2006
CumaBuradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Önceki Makale
Sonraki Makale
Makale Listesi
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Önceki Makale Sonraki Makale Makale Listesi