Takdim

Son zamanlarda kardeş Arap memleketlerinde takdirle anılabilecek bir ilmî faaliyete şahid olmaktayız. Telif, terceme, yazma eserlerin basımı gibi çalışmalar, beş, altı yüz sayfalık kataloglara sığmıyacak kadar kabarmıştır.
Bunlar içinde, ortak manevî kültür hayatımızı ilgilendiren çok değerli eserler var. Bunların, ehliyetli eller tarafından ve temiz bir baskı ile millî kültür hazinemize kazandırılmasını candan arzuluyoruz.
Şükranla kaydedeceğimiz başlangıç çalışmalarına biz de bir iki eserle katılmak istedik. Arapçada dördüncü baskısı da bitmiş olan bu eserin ilgililere faydalı olmasını Cenâb-ı Mevlâ'dan niyaz ederim.
H. KARAMAN