HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


72- el-Emîru's-San'ânî:
Muhammed b. İsmâîl (v. 1182/1768); Hz. Alî soyundan, mutlak müctehid bir imamdır. Kehlân'da doğdu, babasıyle beraber San'â'ya geldi. Devrin büyük ulemâsından okudu, sonra Mekke'ye ve Medîne'ye gelerek hadîs tahsil etti ve San'â'ya döndü. Zamanında Yemen'de ondan daha âlimi yoktu; mücehid olduğunu açıkladı, ictihadıyle amel ederek taklîdi reddetti. Namazda rukû'a giderken ve kalkınca elini kaldırmak, cum'a hutbesinde bazı imamların isimlerini anmamak gibi davranışlarını bahane eden zeydî ulemâ halkı aleyhine teşvik ettiler, def'alarca ölüm tehlikesi atlattı ve bir müddet hapiste yattı; bunlara rağmen hak bildiği yolda yürümeye devam etti. Talebesi arasında da birçok müctehid yetişmiştir. Yüz kadar değerli eseri vardır.
Eserleri: Sübülü's-selâm (Bülûğu'l-merâm şerhi), Tevdîhu'l-efkâr (iki cild, hadîs usûlü), el-Udde fî şerhi'l-umde li'bni Daqîq. Şerhu'l-Câmi'i's-sağîr (dört cild, hadîs), el-Mesâilu'l-merdıyye (ehl-i sünneti le zeydiyyenin ittifak ettikleri konular), İrşâdu'n-nuqqâd ilâ teysîri'l-ictihâd...(98)


98. eş-Şevkânî, age., C. II, s. 133-139.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler