HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


3- Mezheb Müdâfaasını Hedef Alan Çalışmalar:
İlmî münazara ve münakaşalar meclislerde sözlü olarak yapılmakla kalmamış kitaplarda da yürütülmüştür. Bu maksatla yazılan kitaplar "el-Hilâf" ilmini taşımaktadır ve mezheblerin mukayesesini mevzû olarak almışlardır.
Hilâf veya mezheblerin mukayesesi konusunda yazılan kitapları da iki kısma ayırmak gerekiyor:
a) Mutlaka mezhebinin üstünlüğünü isbat maksadıyla yazılanlar: Hemen her büyük mezhebin âlimleri bu maksadla kitaplar yazmışlardır. Yukarıda adı geçen el-Mebsût ve el-Mühezzeb'de hilâfa da yer verilmiştir. Hanefî ed-Debûsî'nin bu mevzûdaki eseri, "ilk hilâf kitabı" olarak kabul edilmektedir.(19)
b) Muayyen bir mezhebin galebesini temin maksadıyla değil, gerçeğin, en uygun hükmün -Kitab, Sünnet, kıyas gibi delillere göre- tesbitini ve te'yidini te'min için yazılan kitaplar, İbn Cerîr et-Taberî (v. 310/922)'nin İhtilâfu'l-Fukahâ'sı böyledir. İbn Rüşd'ün (v. 595/1198) Bidâyetü'l-müctehid ve Nihâyetü'l-muktesıd'ı; İbn Kudâme'nin (v. 620/1223) el-Muğnî'si; İbn Hazm'ın (v. 456/1063) el-Muhallâ'sı... umûmî hatlarıyla burada yer alabilir.


19. İzmirli İsmail Hakkı, İlm-i Hilâf, s. 8 vd.


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Ramazan Özel
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler