HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


C- İMAM ŞÂFİ'Î:
Kitap ve Sünnetin açıkça temas etmediği sâhalarda, bu iki kaynağın delâletiyle yapılan bütün istinbatlara kıyas adını veren ve ictihadla kıyası bir tutan İmam Şâfi'î, aşağıda vereceğimiz bazı ictihad örnekleriyle mensuplarının beyanlarından anlaşıldığına göre(93) başka bir isim vermeden maslahatı da delil olarak kullanmıştır.

Örnekler:
1- Bir kimse aleyhinde şâhidlik ederek onun kısas edilmesine veya dövülüp yaralanmasına sebep olan kimseler, sonradan yalancı şâhidlik ettiklerini beyan etseler kendilerine şu cezalar tatbik edilir:
a) Kısasta: Ya kendilerinin de kısas edilmesi veya diyeti ödemeleri şeklindeki iki cezadan birini tercihte muhayyer bırakılırlar.
b) Kısas dışında ta'zir ve tazminat cezaları verilir.(94)
2- Keza yalancı şâhidlikle bir kimsenin eşini üç talâk ile boşadığını iddiâ ederek hâkimin eşleri ayırmasına sebep olanların yalancılıkları anlaşılınca, mağdûra eşinin "mehr-i misli"ni vermeye mecbur kılınırlar.(95)
3- Toplu olarak birkaç kişinin bir kimseyi öldürmesi hâlinde hepsinin kısas olunacakları hükmüne İmam Şâfi'î'nin de iştiraki yukarda zikredilmişti.


93. Sa'îd Ramazân, Davâbitu'l-maslaha, s. 370-375.
94. Şâfi'î, el-Umm, C. VII, s. 50.
95. age, a.y.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler