HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Üçüncü Bölüme Ek
FIKIH MEZHEBLERİ

Giriş:
Târihî seyri içinde fukâhanın ihtilâfı, mezheblerin doğuşu, mezhebcilik ve mezheb taassubunun başlaması ve bütün bunların âmilleri(21) üzerinde gerekli bilgi arzedilmiş; belli başlı fıkıh mezhebleri ile bunların imamları, ilk fukahâsı ve mezheblere ait temel eserler hakkında daha geniş bilgi müstakil bir bölüme bırakılmıştı. İşte burada -beş alt bölüm içinde- dört mezheb, zamanımıza kadar yaşamayan diğer dokuz sünnî mezheb, gayr-i sünnî mezhebler, mezheblerin yayılışı ve mıntıkaları tetkik edilecektir.(22)
Bilindiği üzere fıkıh mezhebleri, sâliklerinin itikadî mezheblerine göre sünnî ve gayr-ı sünnî diye iki kısma ayrılmaktadır. Sünnî mezheblerin bir kısmı, sâliklerinin mevcûdiyeti bakımından günümüze kadar yaşamıştır. Diğer bazıları ise dinî ve hukûkî hayatlarında onlara tâbi cemaatler kalmadığı için -bu bakımdan- târihe intikal etmişlerdir. Ancak mezkûr mezhebler de kitaplarda tedvîn edilmiş usûl ve fürû' ile yaşamaya devam etmektedirler. Ayrıca bazı İslâm devletlerinin hukuklarında onların mezheblerine ait ictihatların tercih ve taknîn edildiği olmuştur.


21. Mezhebcilik ve mezheb taassubunun yayılması ve güçlenmesi mevzûu bundan sonraki devrede tetkik edilecektir.
22. Dört mezheb imamı ile alâkalı ilk bölüm, ayrıca neşredilen İslâm Hukukunda İctihad isimli kitabımızdan -küçük tasarruflarla- nakledilmiştir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler