E- FUKAHÂ:
Bu devrin özelliklerinden birisi de çok sayıda büyük fıkıh bilgini ve mezheb imamlarının yetişmiş olmasıdır. Bu devir fakihlerinin listesini ve kısa biyografileri ile eserlerini, bundan sonra gelecek olan "Fıkıh Mezhebleri" bölümünde vereceğiz.