HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Âişe bt. Ebû-Bekir (v. 58/678):
Kureyş kabilesinden, Hz. Ebû-Bekir'in kızı, Rasûlullah (a.s.)'in en sevgili eşi, genç yaşında O'nunla evlendiği için İslâm'ı, ilk kaynaktan en iyi şekilde öğrenme ve anlama imkânını bulan, bu bilgisi ile ümmete hocalık eden büyük İslâm kadını. On hususta diğer kadınlara nisbetle özelliği olduğunu zikreden Hz. Âişe bunları söyle sıralamaktadır: "Cebrâil'in kendi sûretinde gelmesi, Hz. Peygamber'in evlendiği tek kız olması, hem babasının, hem de annesinin muhâcirlerden olması, kendisine yapılan bir iftirâ sebebiyle âyetler gelmesi ve Allah tarafından berâet ettirilmesi, Rasûlullah kendisi ile beraber iken vahiy gelmesi, Hz. Peygamber ile bir kaptan elleri ile su alarak yıkanmaları, küçücük odalarında Hz. Peygamber nâfile namaz kılarken önünde uzanıp uyuması (oda dar olduğu için secde edeceği zaman ayaklarını çeker, Hz. Peygamber ayağa kalkınca tekrar uzatır idi), Rasûlullah'ın (s.a.), onun odasında, nöbetinde, kucağında vefat etmesi ve onun odasına defnedilmesi." Bedruddîn ez-Zerkeşî, el-İcâbe isimli eserinde, Hz. Âişe'nin özelliklerini kırkiki maddeye çıkarmış ve bunları sıralayarak açıklamıştır.(92) Bunlar arasında, konumuz açısından önemli olanları şunlardır: Fıkıh, şiir ve tıp dallarında, çağının en bilgin kadını idi, Sahâbe, dinî konularda sıkışınca kendisine sorar ve mutlaka sordukları konuda onda bilgi bulurlardı. Kendisi hakkında "Dininizin yarısının bilgisini Âişe'den alın" buyurulmuştur.
Hz. Âişe'nin, diğer sahâbeye ait hatalı görüşleri düzeltmesi ve onlara doğrusunu anlatması sıkça vukubulmuş ve bunlar bir kitaba (yukarıda zikredilen el-İcâbe isimli esere) konu olacak sayıya ulaşmıştır. Bazı örnekler: Hz. Ömer, Rasûlullah'ın (s.a.), "Ailesi arkasından ağlayan ölü bu yüzden azâp çeker" meâlinde bir sözünü naklederek ağlayanları menederdi. Hz. Âişe bunu duyunca şöyle dedi: "Ömer'e Allah rahmet eylesin, sözünü duymuş ama bir kısmını unutmuş, Hz. Peygamber'in söylemek istediği şudur: "Kişi küfrü ve günahı sebebiyle azâp çekerken ailesinin ağlaması da onun acısını artırır." Maksat budur, yoksa Allah Teâlâ hiçbir kimseye, bir başkasının fiili sebebiyle azâb etmez, ceza vermez, "Kimse, kimsenin suçundan dolayı ceza çekmez" meâlindeki âyeti bilmiyor musunuz?" (s. 83)
Ebû-Sa'îd el-Hudrî, Rasûlullah'ın (s.a.), "kadınların, yanlarında nikâh düşmeyecek kadar yakın erkek akrabaları olmadıkça uzun yolculuğa çıkmalarını yasaklayan" sözüne dayanarak bunları, mahremsiz hacca gitmekten menetmişti. Hz. Âişe bunu işitince "Her kadının bu kadar yakın erkek akrabası olmaz ki?!" diyerek mezkûr hadîsin, yakınları olan kadınlara ait bulunduğunu, böyle akrabası olmayan kadınların, güvenilir kadınlar yanında hacca gidebileceklerini îmâ etti. (s. 146)
Fâtıma bt. Kays isimli kadını kocası boşamış, Hz. Peygamber de onun, iddeti dolmadan koca evinden ayrılmasına izin vermişti. Fâtıma bunu bir genel kaide olarak anlatır ve "boşanmış kadınlara, iddet içinde, boşayan koca tarafından, mesken ve nafaka verilmeyeceğini söylerdi. Hz. Âişe bunu duyunca Fâtıma'yı kınamış ve "Bu izin onun özel durumu ile ilgili idi, evi çok tenha bir yerde olduğu için, başına bir şey gelmesin diye buradan çıkmasına izin verildi" demiştir. (s. 166)
İmam-Şâfiî, el-Umm isimli eserinde, hükümsüz (lağiv) yeminin "kasıtsız yemin olarak" yorumu konusunda Hz. Aişe'nin görüşünü tercih ettikten sonra, onun hakkında şunları kaydetmektedir: Hz. Âişe, kendisine uyulmaya liyakât konusunda sizden öndedir; çünkü o hem dili, hem de dini sizlerden daha iyi bilmektedir."(93)


92. Dimaşk, 1939, s. 46-76.
93. C. VII, s. 243. Hz. Âişe'nin hayatı için bak. İbn Hacer, İsâbe, C. IV, s. 348 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler