HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Zeyd b. Sâbit (v. 45/655):
Ensârın Hazrec kolundan, sahâbenin ileri gelenlerinden, vahiy kâtibi, Medîne'de doğdu, Mekke'de yetişti, onbir yaşında iken ashâb ile birlikte Medîne'ye hicret etti. Rasûlullah'ın yazışmalarda ihtiyaç duyması üzerine İbrânîce ve Süryânîceyi kısa zamanda öğrendi, din ilimlerinde ve özellikle ferâiz (miras hukuku) kazâ, fetvâ ve kırâat dallarında üstad derecesine geldi. İbn Abbâs yüksek sosyal mevkiine rağmen onun hanesine gelir, bildiklerini öğrenmeye çalışırdı ve "İlim gelmez, ilme gidilir" derdi. Yine İbn Abbâs, bir gün, onun bineğinin özengisini tutmuştu, Zeyd "yapma" deyince, "Bilginlerimize saygı göstermek konusunda aldığımız emir budur" cevabını verdi, Zeyd de, İbn Abbâs'ın elini tutarak öptü ve "Biz de Peygamberimiz'in yakınlarına böyle davranmakla emrolunduk" dedi. Rasûl-i Ekrem (a.s.)'in hayatında, Kur'ân-ı Kerîm'i ezberleyip O'na okuyanlardan biridir, hem Hz. Ebû-Bekir zamanında, hem de Hz. Osmân zamanında sûrelerin bir Mushaf'ta toplanması, Mushaf'ın çoğaltılarak büyük merkezlere gönderilmesi işlerini yürüten heyete başkanlık etmiştir.(73)
İmam Şâfiî'nin er-Risâle'de naklettiğine göre Zeyd b. Sâbit, mirasta "red" kaidesini kabul etmemekte, asabe cinsinden mirasçı bulunmaması halinde, belli hisse sahibi (ashâbu'l-ferâiz) mirasçılar paylarını aldıktan sonra kalan beytülmala gider demektedir.(74)
Zeyd b. Sâbit'e birisi ağlayarak gelmiş, "Eşime boşama selâhiyeti vermiştim- işini sana havâle ediyorum demiştim- o benden ayrıldı" diye şikâyette bulundu. Zeyd'in hükmü şöyle oldu: "İstersen eşinle evlilik hayatına dönebilirsin, çünkü onun tek boşama hakkı vardır, boşaması bir talâk sayılır."(75)


73. Şîrâzî, age., s. 46; İbn Hacer, İsâbe, C. I, s. 542.
74. er-Risâle, A. Şâkir neşri, s. 586 vd.
75. Şâfiî', el-Umm, C. VI, s. 244.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler