HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


5. Hukuk karşısında eşitliğin ilânı:
Mekke fethi seferinde Mahzûm kabilesinden bir kadın hırsızlık yapmış, kadına hırsızlık cezasının uygulanma ihtimali Kureyş mensuplarının zoruna gitmiş ve çare aramaya koyulmuşlardı. Hz. Peygamber'in çok sevdiğini bildikleri Üsâme b. Zeyd'i aracı kıldılar. Üsâme, Rasûlullah'tan, cezayı uygulamamasını isteyince, Allah Rasûlünün yüzü sararmış ve Üsâme'ye "Allah'ın koyduğu bir cezayı uygulamayayım diye aracılık mı ediyorsun" diyerek serzenişte bulunmuş ve akşam üzeri insanları toplayarak onlara şu hitabede bulunmuştur: "Sizden öncekilerin helâk olup gitmelerine sebep ancak şudur ki, içlerinden asâlet sahibi birisi hırsızlık ederse ona dokunmaz, serbest bırakırlardı, zayıf birisi hırsızlık ederse onu cezalandırırlardı. Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı Fâtıma hırsızlık etseydi, onu da aynı şekilde cezalandırırdım." Bu hitabeden sonra emretmiş, kadına ceza uygulanmıştır. Hz. Âişe'nin nakline göre kadın sonradan samîmi olarak tevbe etmiş, ıslâh-ı nefseylemiş ve Hâne-i sa'âdete gelip gidenler arasına girmişti.(70)
Bu olay, hırsızlık cezasının, muhtemelen ilk uygulamasının, Mekke fethi sırasında yapıldığına delâlet etmesi yanında, ondan da önemli olarak, gerek kanunda ve gerekse uygulamada insanların "hukuk önünde eşit oldukları" prensibini getirmekte, bunu canlı bir şekilde ortaya koymaktadır.

6. Kabir ziyaretine izin verilmesi:
İslâm'ın getirdiği tevhîd inancı yerleşme döneminde iken, Allah'tan başka bir varlığa tapınmanın izlerinin silinmesi, bu konuda en küçük bir tavîze yer verilmemesi gerekiyordu. Bu sebeple, faydalı tarafları bulunmasına rağmen kabir ziyaretleri de yasaklanmıştı. Rasûlullah (s.a.) Mekke'yi fethedince annesinin kabrini ziyaret etmeyi arzulamış ve bunun için Rabbinden izin istemişti. Allah'ın izin vermesi üzerine şöyle buyurdular: "Kabirleri ziyaret edin; çünkü kabirler âhireti hatırlatır." Bir başka hadîslerinde de "Sizi, kabirleri ziyaretten menetmiştim; artık ziyaret edin; çünkü bunlar size âhireti hatırlatır."(71)


70. Buhârî, Hudûd, 12; Müslim, Hudûd, 8-11.
71. Müslim, Cenâiz, 105, 108.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler