Beşinci yıl:
1. Yağmur duâsı namazı:
Bu yıl içinde Hz. Peygamber, ashâbı ile birlikte yağmur duâsı edip namaz kılmış, bunun üzerine Allah Teâlâ bol miktarda yağmur vermiştir.(57)


57. Nesâî, İstisqâ, 3, 4, 13.