HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Câmiye Girmenin Usûl ve Âdâbı

Câmilere abdestsiz girilebilir mi?
Müslümanların bir zarûret bulunmadıkça içeride kalmak, belli bir zaman geçirmek üzere abdestsiz olarak câmiye girmeleri caiz değildir. Bir ihtiyaç, iş ve zarûret söz konusu olduğunda câmiye abdestsiz olarak girilip çıkılabilir, bir müddet kalınabilir. Meselâ câmi içinde bir iş gören, tamir vs. yapan müslüman ustanın girmek için abdest alması gerekmez. Kezâ ihtiyaca binaen câmide yatıp kalkan müslümanların da her zaman abdestli olmaları gerekli değildir.

Müslüman kadınların tesettüre riâyet etmeksizin açık-saçık olarak câmilere girmesi caiz midir?
Müslüman kadınların hangi şartlarda, kimlere karşı, ne kadar açılabilecekleri konusu Kur'ân-ı Kerîm'de, Sünnet'te ve ilgili dînî kaynaklarda en ince teferruâtına kadar açıklanmıştır. Bu sınırların dışına taşan, açılmaması gereken yer ve zamanda avret yerlerini (kapatılması gereken uzuvlarını) açan müslüman kadın böylece câmiye de girse, çarşı pazara da gitse, evinde de otursa günah işlemiş olur. Örtünme bakımından câmiin özel bir şartı yoktur; ancak câmi âdâbı ve câmide daha ziyade erkeğin bulunacağı göz önüne alındığında kadınlarımızın buraya girerken kendilerine çekidüzen vermelerinin daha gerekli (uygun, yakışır) olduğunda şüphe yoktur.
Gayr-i müslimlerin turistik amaçla câmilere girmeleri caiz midir? Delili nedir?
Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında gerek müşrik ve gerekse ehl-i kitap olan gayr-i müslimler câmiye girmiş, Onunla görüşüp konuşmuş ve hattâ orada kalmışlardır. Buradan hareketle İslâm müctehidlerinin bir kısmına göre gayr-i müslimlerin cünüb ve abdestsiz olarak -ki onlar zaten gusül yapmaz ve abdest almazlar- câmiye girmelerinde sakınca görülmemiştir. Giriş maksadına gelince burada titizlik gösterilen husus, câmiye saygısızlık, müslümanları rahatsız etmek, câmiyi kirletmek vb. kötü bir maksadın bulunmamasıdır. Turistik maksat, câmiyi görme, bilgi edinme, merak giderme maksadıdır; bu ise ne câmiye, ne de müslümanlara zarar verir. Bu maksatla câmiye giren, orada müslümanların ibâdetlerini seyreden gayr-i müslimlerin İslâm ile ilgilenmeleri, ibâdete imrenmeleri, hidâyete yönelmeleri de mümkündür. Muhtemel mahzuru ve zararı önleyici tedbirler alınmak şartıyle bunlara câmilerimizi görme imkânı verilmelidir.

Âdetli kadınların câmilere girmeleri caiz midir?
İçeride kalmak, oturmak, vakit geçirmek üzere müslüman ve âdetli kadınların câmilere girmeleri caiz değildir. Bu konuda ittifak vardır. Ancak iş, ihtiyaç, geçiş, çaresizlik gibi sebeplerle böyle kadınların da câmiye girip çıkmaları caiz görülmüştür. Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında Hz. Âişe (r.a.) ve daha başka kadınlar, âdetli iken, başörtülerini almak üzere câmiye girip çıkmışlardır.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler