HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


8 Yıllık Zorunlu Eğitim
1. Hâlen beş yıllık mecbûrî ilköğretimden mezun olan çocukların ancak yarısı orta öğrenime geçmekte, geriye kalanlar çıraklığa, işe ve aile yardımına yönelmektedirler. Orta öğretimde bugünkü talebe sayısı içinde dahi önemli ölçüde öğretmen, bina, yönetici, araç-gereç yetersizliği vardır. Beş yıllık ilkokullardan mezun olan -yeni sistemde beşinci yılı tamamlayan- bütün öğrencilerin ilâve üç yıl daha mecbûrî öğrenime tâbî tutulmaları hâlinde darlık ve sıkıntı değil, gerçek bir tıkanma olacaktır. Buna tedrîcen geçilmesi de sakıncalıdır; mecbûriyet demokrasi, insan hak ve hürriyetleri ile kabil-i telîf değildir. Yapılacak şey, beş yıllık ilköğretimden sonraki öğrenimin isteğe bağlı olması, bunu isteyenlerin sayısını arttırmak için çareler bulunmasıdır.
2. Dînî açıdan bir erkek ihtilâm olunca, yahut bu gelişme gecikirse onbeş yaşına gelince ergen (bâliğ) olur. Kız ise ay hâli görmeye başlayınca, yahut bu durum gecikirse, yine onbeş yaşına gelince ergen (bâliğa) olur. Şu hâlde gerek erkek ve gerekse kız çocuklarının 14 yaşlarına girmeden önce ergen olmaları mümkündür. Ergen insan her türlü dînî ve hukûkî yükümlülüğün altına girmiş sayılır. Bu yükümlülükler içinde ibâdetler bulunduğu gibi, kadın-erkek arası ilişkilerdeki sınırlar ve örtünme de vardır. Ergen kızlarla, ergen erkeklerin sekiz yıllık mecbûrî öğrenime tâbî tutulmaları hâlinde -hele de bu bölge yatılı okullarında yapılınca- sayısız dînî mahzurlar, ihlâller karşısında kalmamız kaçınılmazdır.
3. Öğrencileri, 12 yaşlarından itibaren daha önceden yapılacak incelemelerle tesbit edilen ilgi ve eğilim alanlarına yönlendirmek gerekir. Bunu 14-15 yaşa kadar geciktirmek zaman kaybına, hatta istidat isrâfına sebep olur. Bu sebeple beş yıllık mecbûrî öğrenimden sonra öğrenciler, kâbiliyet ve eğilimlerine uygun eğitim ve öğretime tâbî tutulmalıdır, tamamını üç yıl daha aynı kalıpta tutmanın makûl bir gerekçesi yoktur.
4. Sekiz yıllık mecbûrî öğretime geçmeye ne imkânlar elvermekte, ne de bunun için makûl bir sebep bulunmaktadır. Bu durum gözönüne alınırsa "gizli bir sebepten" bahsetmek yerinde olur. Bu ise İmam-Hatip Liselerini baltalamak, halkın ümit bağladığı, kafası ve gönlü aydın, milleti ile bütünleşmiş, kendilerini onun hizmetine adamış gençlerin sayısını azaltmak, onları toplumdan tecrit ederek câmiye hapsetmektir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler