HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


GÜNLÜK HAYATIMIZDA HELALLER VE HARAMLAR
(İz yayıncılık, İstanbul, 2000, 10. Baskı.)

Önsöz

GİRİŞ (Helâl ve Haram)
A- Önemi
B- Tarifi, Çeşitleri ve Çerçevesi
1- Li-aynihî harâm
2- Li-gayrihî haram
C- Haramın Dereceleri
D- Fıkıh Kitaplarındaki Yeri
E- Umûmi Kaideler
1- Yasaklanmamış her şey mübahtır
2- Helâl ve haram kılan yalnız Allah'tır
3- Harama muhtaç etmeyecek kadar helâl vardır
4- Harama götüren her şey haramdır
5- Haram konusunda hile de haramdır
6- İyi niyet haramı meşru kılmaz
7- Haram şüphesinden kaçınmak
8- Zarûretler haramı mübâh kılar
9- Haram İslam ülkesi dışında da haramdır

BİRİNCİ BÖLÜM
Yiyecek, İçecek, Giyecek, Ev, iş ve Kazanç
Birinci Fasıl: Yiyecek ve İçecekler
I- Yiyecekler
A- Haram kılan naslar ve hikmeti
B- Haram kılınan yiyecekler
1- Kendiliğinden ölmüş hayvan
2- Akmış kan
3- Domuz
4- Allah'tan başkası adına kesilenler
5- Meyte sayılanlar
6- Diğer kara hayvanlarından helâl-haram olanlar
7- Deniz hayvanları
C- İstisnalar
1- Balık ve çekirge
2- Meytenin derisi, kemiği ve kılı
3- Zaruret hali
D- Boğazlama (Zebh ve Nahr)
E- Av
II- İçkiler ve Uyuşturucular
A- İçkiler
B- Uyuşturucu Maddeler
C- Sigara ve benzerleri

İkinci Fasıl: Giyecekler ve Süs
I- Giyecekler
A- Giyinmekten Maksat
B- Kıyafet temizliği
C- Altın ve hâlis ipek erkeğe haramdır
D- Kadının elbisesi
E- Süslenme
1- Dövme yaptırmak
2- Estetik ameliyat
3- Kaş aldırmak
4- Peruk takmak
5- Saç sakal boyatmak
6) Sakal bırakmak

Üçüncü Fasıl: Ev Eşyası
A- Altın ve Gümüş Kaplar ve ipek sergiler
B- Heykel
C- Oyuncak
D- Resim
E- Fotoğraf
F- Köpek Beslemek

Dördüncü Fasıl: İş, Meslek ve Muamele
I- İş ve Meslekler
A- Zirâat
B-Zanaatler
C- Ticâret
D- Memurluk ve Devamlı İşçilik
II- Muâmeleler
A- Haram olan şeyleri satmak
C-Narh koyma
D- Fiyatlarla oynamak
E- Hileli arttırma
F- Hîle ve aldatma
G- Yemin
H- Eksik ölçmek ve tartmak
I- Çalınan ve gasbedilen şeyi almak
İ- Borç ve faiz
J- Vâde Farkı
K- Selem
L- Sigorta Şirketleri
M- Arâziden istifâde
N- Parayı koruma ve arttırma yolları
O- Kazanmanın hedefi

İKİNCİ BÖLÜM
Aile Hayatı
I- Cinsî Hayat
1- Cinsi duygu karşısında insan
2- Zinâ
3- Yabancı kadınla yalnız kalmak
4- Karşı cinse şehvetle bakmak, avret ve tesettür
5- Örtü ve Elbise
6- Dokunmak
7- Kadının erkeklerle beraber bulunması
8- Cinsî sapıklık
9- El ile tatmin
10- Hayvan ile cinsi münasebet
II- Evlilik
1- Bekârlık ve evlilik
2- Evleneceği kıza bakmak
3- İstemek ve vermek
4- Evlenme mânileri
5- Geçici olarak evlenmek (Müt'a nikahı)
6- Birden fazla kadınla evlenmek
III- Eşler Arasında
1- Maddi ve manevi ilişki
2- Şekil ve yol
3- Doğum kontrolü
4- Çocuk Düşürmek
5- Karı-koca hakları
6- Geçimsizlik
7- Son çare; boşanma ve ayrılma
IV- Ebeveyn ve Çocuklar
1- Neseb
2- Evlâtlık
3- Sun'i tohumlama ve tüp bebeği
4- Çocuğun hakları
5- Ebeveynin hakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Umumi Hayatta Helal ve Haram
I- İnanç ve Âdetler
A- Allah'tan başkası gaybı bilemez
B- Ruh çağırma
C- Fal ve falcılık
D-Keşif ve rüya
E- Sihir
F- Nazarlık, nal, muska vb. kullanmak
G- Hastalık ve tedavi
H- Şefâat ve tevessül
I- Uğur İnancı
İ- Gelenekler ve bid'atler
II- Eğlence Hayatı
A- Şaka ve nükte yapmak
B- Koşu
C- Atış müsabakası
D- Hayvan döğüştürmek
E- Kılıç kalkan ve mızrak oyunu
F- Güreş
G- Binicilik ve yüzme
H- Tavla oynamak
I- Satranç
İ- Kumar
J- Piyango ve toto
K- Mûsiki
L- Sinema ve televizyon
III- Sosyal İlişkiler
Sosyal yapının temeli kardeşlik
A- Yapıcı tedbirler
B- Bozulmayı Önleyici Tedbirler
1- Küsmek ve darılmak
2- Alay etmek, ayıplamak, ad takmak
3- Kötü sanmak
4- Kusur araştırmak
5- Arkadan çekiştirmek (gıybet)
6- Söz taşımak
C- Dokunulmazlıklar
1- Namus ve şeref
2- Hayat
3- Mal (hırsızlık, gasp, rüşvet, israf, bulunmuş eşya)
IV- Gayr-i Müslimlerle İlişkiler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Haramdan Temizlenmek ve Helalleşmek
A- Tevbe
B- Haramı mülkünden çıkarmak
C- Haram Malın Verileceği Yer

SORULAR-CEVAPLAR
Hastalıkların manevî sebepleri
Helâl lokma üzerine
Günah ve yaptırım
Fetvalar arasında
Camiye girebilenler üzerine
Zekat, ölçü, mahremiyet
Zekât ve vergi
Hac ve ihram
Tokalaşma adabı
Gusül, et kesimi, tesettür, miras
Tevbe, boğazlama, boşanma, gayr-i müslimle komşuluk
Haram kazanç, tesettür, tavuk
Boşama
Memuriyet, oyunlar, sigara, alış-veriş
Yaşgünü
Mehdi, diriliş, tasavvuf
Örtünme
Mahremiyet, namazların birleştirilmesi, imsak
Emekli maaşı
İslâm ve sendika
Sigorta
Tasarruf keseneği ve hayat sigortası
Aracı ve zam
Boşanmış kadın, avukatlık, kâr sınırı
Boşanma, enflasyon, kadının seyahati
Faiz ve ihtiyaç
Borsa ve sened ticareti
Kupon veya kutudan çıkan hediye
Faiz ve enflasyon
Vade farkı ve faiz
Su parası ve gecikme zammı
Sözünde durmak
İslâm otopsi meselesi

Kaynaklar

 
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner