HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


L- Sinema ve televizyon:
Sinema ve televizyon hem göze hem de kulağa hitab eden önemli birer haber, öğretim, eğitim ve eğlence vâsıtasıdır. Bu vâsıtaların kendilerine haram demek mümkün değildir, onlarda gösterilen ve duyurulan şeylere bakarak hüküm vermek gerekir. Herhangi bir ülkenin televizyon ve sinemalarındaki durum gözönüne alınarak-genel mânada- helâl veya haram demek de uygun olabilir. Perde ve ekranlarında daha ziyâde İslâm inanç, ahlâk ve ahkâmına aykırı filimler gösterilen, propaganda ve reklâmlar yapılan sinemâ ve televizyon yayınlarını seyretmenin caiz olmayacağı âşikârdır. Ancak bu güçlü öğretim ve eğitim vâsıtalarını hayra âlet etmek; iyi, doğru ve güzel olanı göstermek ve duyurmak da mümkündür; dâvası olanların vazifeleri cümlesindendir.

III- Sosyal İlişkiler
Sosyal yapının temeli kardeşlik:
Müslümanların, aileden ümmete kadar uzanan küçük büyük topluluklarında hakim ilişki, esas doku ve temel yapı kardeşliktir. Bu kardeşlik aynı ana-baba veya soydan gelme veya aynı vatanı paylaşma, yahut da aynı sosyal sınıfın mensubu olmadan doğan kardeşlik değil, aynı imana mensûb olmaktan gelen kardeşliktir. Bu kardeşlik müessir telkinlerle duyurulmuş, fiil ve terk hâlindeki tedbir ve ta'lîmat ile teminat altına alınmıştır:

A- Yapıcı Tedbirler
1- Kardeşlik ilişkisi sözle duyurulmuş ve ruhlara işlenmiştir:
"Şüphesiz mü'minler birbiri ile kardeştirler; öyle ise (dargın olan) kardeşlerinizin arasını düzeltin; Allah'tan sakının ki size acısın." (el-Hucurât: 49/10)
"Birbirinize hased (çekemezlik) etmeyin, sırt çevirmeyin, kin beslemeyin, Allah kulları, kardeşler olun!"62
2) Vazifeler verilmiştir:
Kardeşlik sırf sözde kalmamış, akrabadan, komşudan başlayarak arada iman kardeşliğinden başka bir ilişki bulunmayan yabancılara kadar uzanan nafaka, zekât, selâm, hakkı tavsiye, doğru yolu gösterme, ödünç verme, maddî ve manevî yardımda bulunma, sevinç ve kederini paylaşma gibi görevler verilmiş, "kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe kişinin gerçek imana ulaşamayacağı"63 bu kardeşlik yapısının Büyük Mimarı (s.a.v.) tarafından haber verilmiştir.

3) Yasaklar konmuştur:
Kardeşliğe zarar verecek, karşılıklı haklara tecavüz sayılacak söz, fiil ve davranışlar yasaklanmıştır. Aşağıda bunların önemli bir kısmını hatırlatmak istiyoruz.62. Buhârî, K. el-Edeb, 57; Müslim, K. el-Birr, 24.
63. Buhârî, K. el-İman, 7; Müslim, K. el-İman, 71, 72.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler