HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


G- Binicilik ve yüzme:
"Allah'ı anma dışında kalan herşey eğlence ve gaflettir; ancak üç şey müstesnâ; Kişinin hedefler arasında gidip gelmesi (atıcılık), eşiyle oynaşması ve yüzme öğrenmesi", diyen hadis -benzerleri yanında- binicilik ve atıcılığı da teşvik etmektedir.
Peygamberimiz'in at yarışı yaptırdığı ve birinci gelene armağan verdiği rivayet edilmiştir.46
Eğlencenin mübah oyunlar bölümünü kapamadan bir prensibe işaret etmekte fayda görüyoruz:
"Atıcılık, at terbiyesi ve eş ile oynaşma dışında her oyunun bâtıl" olduğunu ifade eden hadise47 dayanarak bazı fıkıh bilginleri diğer oyun ve eğlencelerin haram olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak sahih hadisler, Hz. Peygamber ve sahâbenin hayatı, mübah oyun ve eğlencelerin bu üçünden ibaret olmadığını göstermektedir. Buna göre hadiste geçen "batıl" sözünü, "haram" diye anlamak yerine "boş, faydasız" şeklinde anlamak daha isabetli olsa gerektir.48
"Eğlenin ve oynayın; çünkü ben dininizde ağırlık ve baskı görmekten hoşlanmıyorum" hadisi de bu sınırlamaya müsait değildir.49
Buna göre günümüzde yaygın olan futbol, basketbol, tenis, bilardo gibi spor ve oyunları mübah saymamak için hiçbir delil yoktur.

H- Tavla oyunu:
"Tavla oynayan elini domuzun etine ve kanına batırmış gibi olur."50
"Tavla oynayan Allah ve Rasûlünün emrini dinlememiş olur."51 hadislerini göz önüne alan cumhûr tavla oynamanın haram olduğu hükmünü benimsemişlerdir.
Said b. el-Müseyyeb'in de dahil bulunduğu bazı din bilginleri ise hadislerin kumara ait olduğunu, kumarsız tavla oynamanın caiz olduğunu söylemişlerdir.
İskambil vb. oyunların da tavla gibi olması gerekir. Bunlara düşkünlük göstermemek, kumara âlet etmemek cevaz şartıdır.46. Ahmed, Müsned, 2/5, 55, 91; Ebû-Dâvûd, K. el-Cihâd, 60.
47. Tirmizî, K. Fedâili'l-Cihâd, 11; Nesâi, K. el-Hayl, 8.
48. Şâtıbî böyle anlamıştır; el-Muvâfeqât, C. I, s. 129 C. III, s. 228.
49. el-Kettânî, ag. esr. C. II, s. 157.
50. Müslim, K. eş-Şı'r, 15; İbn Mâce, K. el-Edeb, 43.
51. Ebû-Dâvûd, K. el-Edeb, 56.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler