HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


2- Evlâtlık:
Evlâtlık, evlât edinme, çok eski zamanlardan günümüze kadar gelmiş bir âdettir. Babası belli veya bilinmeyen bir çocuğu başka bir aile alarak kendi kütüğüne kaydettiriyor, aile fertleri arasına katıyor ve öz çocuklarının haklarına sahip kılıyor.
İslâm hukuku ve ahlâkı açısından bu işin mahzurlu tarafları vardır:
a) Bir başkasının çocuğunu kendi çocuğu haline getirmek sahte ve haksız bir tasarruftur.
b) Bu çocuk büyüyünce karşılıklı bir takım yasaklar çiğnenecektir: Tesettür, bakma, temas vb.
c) Daha yakın akrabaların mirastan, kısmen veya tamamen mahrum olmaları sözkonusudur...
İşte bu mahzurlardan dolayı Kur'ân-ı Kerîm evlât edinmeyi menetmiş, haram kılmıştır. (el-Ahzâb: 33/4-5).
Hz. Peygamber (s.a.v.) de kendi babasını inkâr ederek bir başkasına baba diyen çocuğun lânetlendiğini bildirmiştir.66
Yetim ve kimsesiz çocukların eve alınarak bakılması, büyütülmesi; tahsil, terbiye ve meslek verilmesi ayrı bir iştir; yasak edilmesi bir yana Peygamberimiz (s.a.v.)'in şu buyruğu ile teşvik görmüştür:
"Yetimi himâye eden ile ben-şehâdet ve orta parmak gibi- cennette yan yana olacağız."67

3- Sun'i tohumlama ve tüp bebeği:
Kadının yumurtasını, kocasından başka bir erkeğin menisi ile aşılayarak sun'i tohumlama yapmak ve böylece kadının çocuk yapmasını sağlamak zinânın unsurlarını ihtivâ ettiği, insanlık duygularını rencide eylediği için caiz görülmemiştir. Bu ameliye, hayvan neslini ıslâh için yapılırsa (hayvanlarda sun'i tohumlama) caizdir.68
Günümüzde sun'i tohumlamada bazı gelişmeler olmuş, normal yoldan çocuk sahibi olamayan çiftleri çocuk sahibi edebilmek için yeni usul ve çareler bulunmuştur. Bunlar içinde en fazla uygulanan usul erkeğin spermi ile kadının yumurtasını bir tüpte birleştirmek, sonra aşılanmış yumurtayı rahime yerleştirmektir. Bu yoldan çocuk sahibi olabilmek için üç unsurun biraraya gelmesi gerekmektedir: Sperm, yumurta ve rahim. Bunların her üçü de birbiri ile evli çifte ait olursa tüpte aşılama yoluyla çocuk sahibi olmakta şer'an bir sakınca yoktur. Bu yöntem, normal aşılanma yoluyla çocuk sahibi olamayan karı kocaya uygulanan bir tedavi mahiyetindedir. Kocanın spermini, karısının yumurtası tabiî yerinde iken aşılamakla, yumurtayı da alıp tüpte aşılamak, sonra rahime yerleştirmek arasında bir fark yoktur; yeter ki bütün bu işlemler zarurete; yani başka türlü cocuk sahibi olmanın mümkün bulunmadığı vâkıasına dayanmış olsun! Gerek İslâm Konferansına bağlı Fıkıh Akademisi ve gerekse Râbıta'ya bağlı Fıkıh Meclisi yukarıdaki şekillerin caiz olduğu sonucuna vardıkları gibi bunlara bir üçüncü şıkkı daha eklemişlerdir; bu da iki karısı olan, fakat bunlardan birisinin çocuğu olmayan kocanın sperminin, çocuk sahibi olmayan karısının yumurtası ile tüpte aşıladıktan sonra diğer karısının rahimine yerleştirmek şeklinde yapılacak uygulamadır. Çocuğu olmayan hanımın rahimi müsait olmadığı için diğer hanımın rahimi kullanılmakta, her iki hanım da aynı kocaya ait olduğu için araya yabancı bir unsur girmemekte, bu sebeple yukarıdaki şekil caiz görülmektedir (Fıkıh Akademisi'nin 3/7/1986 tarih ve 4 numarılı kararı; Fıkıh Meclisi'nin yedinci devre, beşinci kararı).
Tüp bebeği uygulaması, yukarıdaki şekillerin dışına çıkıldığı ve araya yabancı unsur sokulduğu; yani sperm, yumurta ve rahimden biri, karı-koca dışında bir şahsa ait olduğu takdirde caiz olmamaktadır; çünkü meşru bir çocuğun gerek sperm ve yumurta ve gerekse rahim bakımından karı-kocaya ait olmasında -İslâm dini bakımından- zaruret vardır.66. Buhârî, K. el-Menâkıb, 5; Ferâiz, 26; Müslim, K. el-İman, 112, 14, 15.
67. Buhârî, K. el-Edeb, 24; Müslim. K. Ez-Zühd, 42.
68. Şeyh Şeltût, Fetâvâ, 8. b., s. 326-328.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler