HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


III- Eşler Arasında
1- Maddî ve manevi ilişki:
Eşler arasındaki karşılıklı ilişkiyi maddî ve manevî diye iki gruba ayırmak mümkündür.
Manevî ilişkinin hedefi hayatın iniş ve yokuşlarını beraber katetmek, evi bir huzur ve saâdet yuvası haline getirmek, ebedî saadete vâsıta kılmaktır. Şu âyet evliliğin bu yönünü en veciz bir şekilde dile getirmektedir: "İçinizden, kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp; aranızda sevgi ve rahmet var etmesi, O'nun varlığının belgelerindendir..." (er-Rûm: 30/21).
Maddî ilişkilerin hedefi şehevî arzuların, yaratılış gayesine en uygun bir ölçü içinde tatmini ve neslin devamıdır.45 Bu sebeple hayız ve lohusalık hallerinde yalnızca birleşme haram kılınmış, bunun dışında bir yasak konmamıştır (el-Bakara: 2/222). Bu durumlarda birleşmenin tıbbî ve psikolojik mahzurları ilim adamlarınca da tesbit edilmiştir.

2- Şekil ve yol:
Dinî irşadın önem verdiği husus insanlara birleşmenin şekil ve tekniği üzerine bilgi vermek değil, fıtrat ve hedefe aykırı davranışları düzeltmektir. Bu cümleden olarak, şekil ile ilgili bir soru üzerine şu âyet nâzil olmuştur: "Kadınlarınız sizin tarlanızdır, tarlanıza istediğiniz gibi gelin" (el-Bakara: 2/223). Bundan bir âyet önce "Allah'ın size buyurduğu yoldan yaklaşın" buyurulmuş, Peygamberimiz (s.a.v.) de "kadınlara anüslerinden yaklaşmayın"46 demiştir. Bu nasslara göre şekil konusunda bir sınırlama yoktur; ancak birleşme yolu tektir, bu da üremeyi mümkün kılacak yoldur.
Karı-koca arasındaki cinsî ilişkinin aralarında bir sır olarak kalması ve yatak odasında geçenlerin dışarıda anlatılmaması istenmiş, böyle yapanlara insanların kötüsü ve şeytan denilmiştir.4745. Bazı dinler maddi ilişki (cinsi münâsebet) konusunda ifrâta düşmüş hayız hâlinde bile yaklaşmayı mübah kılmış, bazıları ise bu durumda yatak ve odaları ayırmaya kadar gitmişlerdir.
46. Tirmizî, K. et-Tahârâh, 102; Radâ, 12; Ahmed, Müsned. 1/86; 6/305.
47. Buhârî, K. en-Nikâh, 69; Müslim, K. et-Talâk, 26.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler