HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


4- Evlenme mânileri:
Soy, süt, evlilik gibi râbıtalar ile din farkı, fuhuş gibi bazı durumlar, bir erkekle bir kadının evlenebilmesine engel olur ki bunlara "evlenme mânileri" ve bu yüzden evlenilmesi caiz olmayan kadınlara "el-muharramât" denir. Şu âyet bunlardan onbeşini ihtiva etmektedir:
"Babalarınızın evlendikleri kadınlarla evlenmeyin,-geçmişte olanlar artık geçmiştir- çünkü bu bir fuhuş ve iğrenç birşeydi, ne kötü yoldu! Sizlere analarınız, erkek kardeşlerinizin kızları, kız kardeşlerinizin kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, birleştiğiniz kadınlarınızın yanınızda kalan üvey kızlarınız-ki onlarla (analarıyla) birleşmemiş iseniz size bir engel yoktur- öz oğullarınızın eşleri ve iki kız kardeşi bir arada almak suretiyle evlenmek,-geçmişte olanlar artık geçmiştir- size haram kılındı. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Evli kadınlarla evlenmeniz de haram kılındı..." (en-Nisâ: 4/22-24)
Kısa açıklamalarla sıralamak gerekirse:
1) Babanın eşi: bundan maksad analıktır. Babanın nikâhı altında olsun, boşanmış olsun analıkla evlenmek haramdır.
2) Ana: Bu ninelere de şâmildir.
3) Kız: Torunları da içine alır.
4) Kız kardeş: Öz veya bir cihette üvey (ana-bir, baba-bir) olanlar.
5) Hala: Babanın öz veya üvey kızkardeşleri.
6) Teyze: Ananın öz veya üvey kızkardeşleri.
7) Erkek kardeşin çocukları.
8) Kız kardeşin çocukları.
Bu sekiz sınıf içinde yer alan erkek ve kadınlar birbirinin mahremidir; aralarında evlenme devamlı olarak haramdır.
9) Süt ana: Çocuğun ilk iki yaş içinde sütünü emdiği kadın onun süt-anası olur ve bununla evlenmesi haramdır.
10) Süt kardeşler: Süt-ananın kendi oğul ve kızları, emzirdiği çocuğun süt kardeşleri olur ve bunlarla evlenmesi de caiz değildir.
"Soy birliğinden haram olanlar sütten dolayı da haram olur."39 hadisi, haram sınırını biraz daha genişletmiştir. Buna göre süt ananın usûl ve fürûunun hepsi, yan hısımlarının ise bir kısmı ile-süt çocuğunun- evlenmesi haramdır.40
Bu sebepledir ki kimin sütünü kimin emdiğini bilme imkânını ortadan kaldıran süt nakli ve bankası uygulaması caiz görülmemiştir.
11) Kaynana: Bir kız ile nikâhlanan -birleşmemiş olsa bile- o kızın anası ile evlenemez.
12) Üvey kız: Bir kadınla nikâhlanıp birleşen kimse, o kadının -başka erkekten olan- kızı ile de evlenemez.
13) Gelin: Öz oğulun karısı ile evlenmek haramdır.
14) Baldız: İki kız kardeşten birisi ile evli olan -boşanmadan veya karısı ölmeden- baldızı ile evlenemez. Hadisler, eşin hala ve teyzesi gibi yakınlarını da baldız sınıfına katmıştır.41
Bu dört sınıf evlilik rabıtası dolayısıyla haram olanlardır. Bu engele "hurmetu'l-musâhare" denir.
15) Evli kadın: Bir başkasıyla evli kadın boşanıp veya kocası ölüp iddetini42 doldurmadıkça ikinci erkekle evlenemez.
Buraya kadar sayılanlarla evlenmenin haram olmasını iki hikmet kadrosunda toplamak mümkündür:
a) İslâmın kurmak istediği aile, toplum ve ahlâk düzenine aykırı oluşu.
b) Yakınlar arasındaki evliliğin psikolojik ve biyolojik mahzurları.
16) Başka dinden olanlar: Müslüman olmayanlar aynı zamanda ehl-i kitap da değil iseler onlarla evlenmek müslüman erkek ve kadınlar için haramdır. (el-Bakara: 2/221)
Ehl-i kitap olan gayr-i müslimlere gelince, bunlardan kız almak caizdir; müslüman erkekler yahudi ve hıristiyan kadınlarla evlenebilirler (el-Mâide: 5/5). Ancak bunlara kız vermek caiz değildir; yani müslüman kadınlar müşrik ve dinsizlerle evlenemeyecekleri gibi yahudi ve hıristiyan erkekler ile de evlenemezler (el-Bakara: 2/221; el-Mümtehine: 60/10).
Genellikle evlerde erkekler hakimdir, son söz onlarındır. Bir müslüman kadın, müslüman olmayan erkekle evlenirse onun çevresine girecek, doğacak çocuklar da gâlib ihtimal babanın dinine tâbi olacaktır. Ayrıca kadının dinî hayatı da tehlikeye girecektir.
Müslüman erkek, gayr-i müslim kadınla evlendiği takdirde hem bunun hidâyete kavuşması ihtimali artacak, hem de çocuklara baba hâkim olacaktır. Müşrik ve dinsiz kadının ruhu ilâhî bir dine yatkın olmadığı için onunla evlenmek daha rizikoludur.
17) Fâhişe: Bir müslüman erkeğin fâhişe kadınla evlenmesi caiz değildir. Zinâ yapan ve bunu gizlemeyen erkek de böyledir. (en Nûr: 24/3.) Ancak tevbe eden, nefsini ıslah eyleyenler müstesnâdır.
Başından zinâ geçtiği bilinen, fakat buna devam etmeyen mü'min kadın ve erkek ile evlenmek mekruh olmakla beraber nikâh akdi sahih (evlilik mûteber) olur. Ulemânın çoğu bu görüştedir.4339. Buhârî, K. en-Nikâh; 20, 27, 117; Müslim, K. er-Radâ 1, 2, 9, 12.
40. Geniş bilgi için bk. H. Karaman, ag. esr. s. 259.
41. Buhârî, K. en-Nikâh, 27; Müslim; K. en-Nikâh, 33.
42. İddet boşanan veya eşi ölen kadının tekrar evlenebilmesi için beklemesi gereken müddettir.
43. eş-Şevkânî, Neylu'l-Evtâr, C. VI, s. 156; Elmalılı, tefsir, s. 3478.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler