HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


2- Evleneceği kıza bakmak:
Peygamberimiz (s.a.v.) evleneceğini söyleyenlere, kızı görüp görmediklerini sormuş ve görmelerini tavsiye ederek: "Bu anlaşıp mutlu olmanız için daha uygundur."33 buyurmuştur. Bu konudaki diğer hadisleri de gözönüne alan fıkıh bilginleri, bakmanın caiz olduğunda ittifak etmişlerdir. Ancak bakmanın şekli ve sınırı üzerinde görüş ayrılığı vardır. Sınırı çok geniş tutanlar yanında cumhûr: "yalnızca eline ve yüzüne bakabilir." demişlerdir. Evzâî ve Ahmed b. Hanbel orta bir yol tutarak baş, kollar, dize kadar ayakların da görülebileceğini ifâde etmişlerdir.
Cumhûra göre kızın veya velisinin haberi olmadan gizlice bakmak da caizdir.34
Evlenmeden evli gibi yaşamak, yahut birbirini tanımak amacıyla ancak evliler arasında olabilecek davranış ve yakınlık içinde bulunmak anlamında "flört" caiz değildir.
3- İstemek ve vermek:
Taraflar birbirini gördükten sonra kadın iddet içinde değil ise ve başka birisinin talebi de yoksa evlilik teklifi serbesttir.35
Vakti gelmiş, dengi bulunmuş bir kızı bekletmek, evlenmesini engellemek caiz değildir.
"Üç şey geciktirilmez: Vakti giren namaz, hazırlanmış cenâze ve dengi bulunmuş kız ve kadın."36
"Dininden ve ahlâkından memnun kalacağınız birisi size başvurunca onu evlendirin (istediği kızı verin) eğer bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve büyük fesad (kötülükler) olur."37
Kızı zorla, istemediği kimseye vermek de caiz görülmemiş, fikrinin alınması istenmiştir.3833. Nesâî, K. en-Nikâh, 17; Tirmizî; K. en-Nikâh, 5.
34. İbn Hacer, Fethu'l-Bârî, C.XI, s. 86; eş-Şevkânî, Neyl, C. VI, s. 117-118.
35. Tafsilât için bk. H. Karaman,, Mukâyeseli İslâm Hukuku, s. 239 vd.
36. Tirmizî, K. es-Salât, 13; Ahmed, Müsned, 1/105.
37. Tirmizî, K. en-Nikâh, 3; İbn Mâce, K. en-Nikâh, 46.
38. Buhârî, K. en-Nikâh, 41; K. el-İkrâh, 3; İstemediği halde babası tarafından zorla evlendirilen bir kızın nikâhının Hz. Peygamber tarafından iptali hakkında bir hadis için bak. Ebû-Dâvûd, K. en-Nikâh, 24, 25; İbn Mâce, K. en-Nikâh, 12.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler