HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


A- Haram olan şeyleri satmak:
Daha önce bu gibi şeylerin haram olduğu ifâde edilmişti. burada iki hadis daha zikrederek hükmü tayid edebiliriz.
Allah ve Resûlü şarap, boğazlanmamış hayvan (meyte), domuz ve put satışını haram kılmıştır.88
"Allah bir şeyi haram kılınca onun bedelini de haram kılar."89

B- Bir yanı mechûl satış:
Fıkıh ve hadis kitaplarının "cehâlet ve ğarar" diye ifade ettikleri şey, akdin unsurlarından biri mechûl kalan, yahut gerçekleşmesi şüpheli bulunan satıştır. Eğer bu bilinmezlik, arada anlaşmazlık çıktığı takdirde çözüm ve icrâyı imkânsız kılacak ölçüde ise satım akdi fâsiddir. "Sürüden bir koyunu, başakları olgunlaşmadan buğday veya arpayı, denizdeki balığı.." satmak buna örnektir. Peygamberimiz (s.a.) anlaşmazlık çıkmasın, bir taraf zarara uğramasın diye bu nevi satışları yasaklamıştır.90

C- Narh Koyma:
İslâm prensip olarak piyasaya müdâhale etmez; arz ve taleb gibi tabiî ve iktisâdî kaideler içinde pazarı serbest bırakır. Nitekim Peygamberimizin zamân-ı saâdetlerinde fiyatlar yükselmiş, narh koyarak fiyatları sınırlaması için kendisine başvurmuşlardı; şöyle buyurdu: "Fiyatı ayarlayan, bolluk, darlık ve rızık veren Allah'tır. Şüphesiz ben,-hiçbir kimsenin, benden talebedeceği mal ve can hususundaki bir haksızlığım olmadan- Allah'a kavuşmak emelindeyim."91
Ancak fertler bu hürriyeti toplumun zararına olacak şekilde kötüye kullanırlar, ihtikâr, stokçuluk, lüks tüketimi körüklemek gibi yollara saparlarsa müdahale ve sınırlama zarûrî olarak caiz görülmüştür.9288. Buhârî, K. el-Meğâzî, 51, el-Büyû, 105; Müslim, K. el-Büyû', 93.
89. Ebû-Dâvûd, K. el-Büyû', 38, 63, 64.
90. Müslim, K. el-Büyû', 43; Ebû-Dâvûd, K. el-Büyû' 24.
91. Tirmizi, K. el-Büyû, 73; Ebû-Dâvûd, Büyû, 49.
92. Narh hakkında geniş bilgi için bak. Alış-verişte Vâde farkı ve Kâr Haddî, İst. 1987, s. 196 vd.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler