HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


ÖLDÜRME VE YARALAMADAN BAŞKA SUÇLAR
Bütün eski sistemlerde öldürme ve yaralama fiilleri husûsî bir suç sınıfını teşkil eder. Diğer suçlarda diyetin bulunmaması ile onlardan ayrılırlar. Bunlara âit bahisler bir bakıma ceza hukukunun ikinci derecesini teşkil eder.
Bu cümleden olarak İslâm Hukukunda hırsızın ilk defa sağ eli, ikinci defa sol ayağı kesilir. Üçüncü defasında tevbe edinceye (bir daha yapmamaya azmedinceye) kadar hapse atılıp artık kesilmez. Bundan başka çalınan mal aynen hırsızın elinde duruyorsa sahibine verilir. Telef olmuş veya telef edilmiş ise ödetilmez. Kesme cezası için çalınan malın on dirhem gümüş para miktarında olması gerekir. Bundan azında kesme cezası uygulanmaz, yalnız çalınan şey geri alınır.
Yol kesmeye teşebbüs eden kimse tevbe edinceye kadar hapsedilir. Adam öldürmüş ise siyâseten öldürülür. Bununla beraber mal da gasbetmiş ise salb olunur.* Ve diğer durumlara göre çeşitli derecelerde ceza verilir.
İsyan edenlere karşı devletin güçleri silah kullanır.
İslâm'dan çıkan kimse (mürted) ısrar ederse katledilir ve dinden çıktığı zamanda kazandığı mal hazineye konur.
Zinâ, gözüyle gören dört erkek şâhidin şâhidliği veya dört ayrı zamanda, hakim huzurunda yapılan dört ikrar ve itiraf ile sabit olursa nikâhlı olmayanlar için yüz celdeyi, nikâhlı olanlar için recmi gerektirir.* İkrar eden bundan dönerse ceza düşer.
Kadın zinâ için kiralanmış ise İmam-ı Âzam'a göre (fiil haram olmakla beraber) mezkûr ceza (had) lâzım gelmez. Ebû Yusuf, Muhammed ve diğer üç mezheb imamına göre lâzım gelir.24
İçki almanın cezası seksen kamçı darbesidir. Köle için yarısı tatbik edilir. Haddin (şer'in tayin ettiği cezanın) en aşağısı budur.
Âmme nizamını bozanlar aleyhinde, hakim tarafından şer'î tazir mahiyetinde sopa cezası icrâ olunur. Bunun en azı üç darbe, en çoğu ise -haddin en azından aşağı olmak üzere- otuz dokuz darbedir. İsrâil hukukunda da durum böyledir. Suçluyu sopadan sonra hapsetmek de câizdir.


* Siyâseten katletmek, devlet başkanlarının (ulu'l-emr), suçu önlemek için gereken şekilde katlettirmesi demektir. "Salb" den maksad diri olarak asmak sonra süngüleyerek öldürmek, veya katledildikten sonra asıp teşhir etmektir.
* Yüz celde, sopası ve vuruşu muayyen yüz deynek, recm ise linç demektir.
24. Hz. Ömer zamanında bir kadın, bir erkekten bir miktar mal istemiş, kadın kendini teslim etmedikçe erkek istediği malı vermemiş, Hz. Ömer "bu mal onun mehridir" diyerek hadden vazgeçmiştir.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler