HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


FER'Î AKİTLER (UKUD-İ MUNZAMME)
Fer'î mukaveleler (contrast accéssoires) dan birisi olan kefâlet İslâm Hukukunda daima bir lûtuf ve iyilik muâmelesi olarak kabul edilmiştir. Bir borçluya -haberi olmasa, hattâ çocuk, akıl hastası veya borçlu terike olsa dahi- kefîl olmak câizdir. Fakat bu durumda kefîlin borçluya, ödediğini almak için müracaat hakkı olmaz (Mec. 657).
Rehin önceleri beyyine (şâhid, delîl) yerine geçmek üzere alınırdı. Kur'ân-ı Kerîm'de: "Eğer yolculukta bulunup da borç ilişkinizi (müdâyenenizi) yazdıracak kâtip bulamazsanız sizin için rehin almak vardır." (el-Bakara: 2/283) buyurulmuştur. Bu şekilde, aslında sırf îcab ve kabul ile (aldım-sattım ile) tamam olan ve karşılıklı rızaya dayanan (consensuel) bir akit, aynî mukaveleye (c. reel) çevrilmiş ve ona daha fazla bir kuvvet verilmiş olurdu. Gerçi rehin, alacağı ele geçirebilmek için akdolunursa da bu, râhine (rehin verene) büyük bir kolaylık sağlamamaktadır; çünkü müddetin sona ermesinde rehnin satılması ancak borçlunun rızasına veya hakimin hükmüne bağlıdır (Mec. 757). Rehni satmaya vekil bulunursa bu durumda da satış, vekîlin rızasına bağlıdır (Mec. 761).
Pey usûlü de vardır. Bu da rızaya bağlı akdi, aynî mukavele haline çevirir. Bununla beraber iki taraftan herbiri sözünden dönmek ve aralarındaki bağı çözmek selâhhiyetini haizdir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler