HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


ROMA HUKUKU ve İSLÂM HUKUKU
İslâm Hukukunun kaynakları, çok kısa bir zaman içinde gerçekleşen olağanüstü gelişmesinin sırrı6 araştırılırken gayr-i İslâmî tesirler ve bilhassa Roma Hukuku üzerinde durulmuş, bu mevzuda üç farklı görüş ortaya çıkmıştır:
1. Goldziher, Von Kremer, Sceldon Amos gibi müsteşriklere göre fıkıh Roma Hukukunun bir kopyasından ibarettir.
2. Vallino, Fitzgerald, G. H. Bousquet gibi müsteşrikler ile aynı görüşü benimseyen muâsır İslâm hukukçularının çoğuna göre7 İslâm Hukuku müstakil ve orijinal bir sistemdir. Doğumunu ve gelişmesini hiçbir yabancı sisteme borçlu değildir.
3. İranlı Ebu'l-Fedâil el-Curkadânî, Abduh Hasen ez-Zeyyât gibi bazı zevata göre ise bilâkis Roma Hukuku İspanya yoluyla İslâm Hukukundan istifade etmiştir.
Üçüncü iddiâ henüz yeteri kadar vesikalandırılamamıştır. İlmî hâdiseleri oldukça geriden takip edenlerin hâlâ tesiri altında kaldıkları birinci görüşün delilleri ile bunları reddeden vâkıa ve delilleri aşağıdaki satırlarda özetliyoruz:


6. M. Hamîdullah, c. H. Bousquet, c. A. Nallino, İslâm Fıkhı ve Roma Hukuku, İst. 1964, s. 23, 52.
7. Bunlar arasında M. Hamîdullah, M. Ebû-Zehra, Ömer Nasuhî Bilmen, Abdurrezzak es-Senhûrî, Şefik Şahhâte, M. Yusuf Mûsa ve M. Sellâm Medkûr'u sayabiliriz.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler