HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


İSLÂM DİNİ VE HUKUKU
İslâm dininden (şeriat) maksat, İslâm'ın insan cemiyetinde amaçladığı ıslâhâtı gerçekleştirmek için uygulanmasını talep ettiği emirler ve hükümler bütünüdür. Islah konusunda İslâm'ın birbirine bağlı, herbiri öncekinin meyvası ve sonrakinin kökü olan üç hedefi vardır:
1. Beşer aklını, hurafe ve taklid (uyduluk) esaretinden kurtarmak. Bu, bir tek Allah'a iman ile aklı delil, bürhan ve hür ameli düşünceye yöneltme yoluyla gerçekleşecektir. Bu sebeple İslâm dini bütün şekilleriyle putperestliğe karşı savaşmıştır; zira putperestlik aklın dejenere, basiretin de kör olması demektir.
2. Ferdin ruh ve ahlâkını ıslah etmek, onu hayır, iyilik ve vazife sahasına yöneltmek, arzu ve ihtiraslarının, akıl ve vazife duygusuna galip gelmesini önlemek. Bunu, Allah'a devamlı ibadet ile uhrevî sevap ve ceza inancı gerçekleştirecektir. Bunlar sayesinde fert daima yaratıcısını hatırlayacak, vazifelerini kusursuz olarak yerine getirebilmek için devamlı kendini kontrol edecektir.
3. Cemiyet hayatını; genel güvenliği, insanlar arasında adaleti ve makul hürriyetlerin korunmasını hakim kılacak şekilde ıslah etmek.
Bu son içtimaî hedefi gerçekleştirebilmek için İslâm medenî bir nizam getirmiştir. Bu öyle bir hukuk nizamıdır ki, bir devlet içinde içtimai bir hayatın kurulmasını, insanların birbiriyle alâkalarının ve idarî otorite ile ilişkilerinin düzenlenmesini, hususî ve ferdî haklar ile umumî ve içtimaî hakların korunması için gerekli olan bütün hukuk prensiplerini ihtiva etmektedir.
İslâm'ın bu üç hedefinden, İslâm dini (şeriat) tabirinin mana çerçevesi ile bunun üç temel üzerinde oturduğu açıkça ortaya çıkmaktadır: Fikrî inanç, ruhî ibadet, hukukî ve kazaî nizam; "İslâm hem din hem de devlettir" denilince kastedilen mana işte budur.
Bununla beraber sistem ile uygulamayı birbirinden ayırmak zarurîdir. Çünkü tarihte ve tatbikatta, bu üç noktanın kısmen yanlış anlaşıldığı veya yanlış uygulama yüzünden aslından uzak, bozulmuş şekillerin ortaya çıktığı olmuştur; bunları inkâr mümkün değildir.
"İslâm'da hukuk nizamı"ndan ibaret olan üçüncü nokta -işte sadece bu cihet- burada bahsimizin konusunu teşkil edecektir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler