HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Prof. Mustafa Ahmed ez-Zerka'nın Cevabı
Sunulan tebliğler etrafında cereyan eden münâkaşalar arasında, sigorta akdi ile ilgili tebliğime karşı ileri sürülen düşüncelere cevaptır:

1. Yeni Akitler Yapmanın Cevâzı:
Prof. Ebû- Zehra diyor ki: Zâhirîler ve diğerleri arasında, akitleşmenin cevâzı hakkındaki görüş ayrılığı, yeni akitler îcât etme husûsunda olmayıp, akdi yapanın ileri sürdüğü şartlara aittir. Zahirîler, şartın mübah olması için şer'î nas arıyorlar. Diğerleri, nas olsun olmasın mutlak mânâda delîl arıyorlar. Hanbelîler bunu, evlenme akdinde câiz görürken, İbn Teymiyye "mutlak olarak mübahtır" diyor...
Cevap: Hakkında nas bulunmadığı halde, İslâm hukukunun ölçülerine uygun olan akdî şartlaşmanın câiz olup olmadığı üzerindeki ihtilâf, hakkında nas bulunmayan yeni akitlerin cevâzındaki ihtilâfın ta kendisidir. Bu da "mübah olması esastır" kaidesi ile bu mevzûdaki ihtilâfa dâhildir. Çünkü şart, içinde bulunduğu akdin bir parçasıdır. Hakkında nas bulunmayan yeni şartların câiz olması veya olmaması bakımından söylenen söz, verilen hüküm, nassa dayanmayan yeni akitler için de aynen geçerlidir. Pek muhterem hocamız Ebû- Zehra da bunu kitaplarında kabûl ve izah etmiştir. Bu üzerinde yeniden durulacak bir mesele değildir.


 


Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler