A- Teknik Değerlendirme:
(Buna bâzen kullî ve bütün hâlinde değil de cüz'î, parça parça ele alış ve bakış deniyor.)
Bir banka kuruluşunun veya herhangi bir mâlî kuruluşun teknik değerlendirilmesi iki esasa dayanır.
1. Kuruluşun toplumdan mal ve meblâğ çekme gücü.
2. Toplumun müsbet iktisâdî yapısını kurmak üzere bu malların toplum ile kurum arasında, tekrar tekrar el değiştirerek kullanılma imkânı.
Kuruluşun başarısı altın kaideye riâyet, onu korumak ve ona bağlı kalmakla birlikte bu iki vazifeyi yapmasına bağlıdır. Bu bizi meseleye açıklık getirmek üzere altın kaideyi açıklama noktasına getirir. Bu kaidenin esasları: Likidite, temînât ve kârlılıktır.