a) Yardımlaşma bankalarının yokluğu:
Bu tip bankalarda banka ortakları ile mûdî ve müşterilerin menfaatleri karşıt olmak yerine, eşit hâle getirilmiştir. Bu temele dayanan İslâm Bankaları baştan beri tavsiye edilmiş olduğu halde, ortaklarla müşterilerin kurumla alâkaları farklı bulunduğundan, uygulamada gerçekleşmemiştir. Başlangıç yıllarında bankaların, yardımlaşma şirketleri ve kooperatifler şeklinde kurulması eğilimi vardı. Arap ülkelerinin ilgili mevzûâtı bankacılık, sigorta ve yatırım faâliyetlerini ancak anonim ticaret şirketlerinin yürütmesine izin verdiği için, aynı faâliyetleri yapan yardımlaşma şirketleri kurulamadı. Halbuki bu mevzûât Batı'dan alınmıştı ve Batı'da sözü geçen faâliyetleri, yardımlaşma şirketlerinin de îfâ etmesi hem mümkün idi, hem de fiilen bu tip büyük şirketler mevcut idi.
Banka ortakları ile müşteri ve mûdîlerin menfaatlerini eşit hale getirmesi yanında, yardımlaşma şirketlerinin ikinci özelliği; ortaklarının rey hakkı ile ilgilidir. Anonim ticaret şirketlerinde ortakların hisseleri kadar rey hakları bulunmasına karşılık, yardımlaşma şirketlerinde, hissesi ne kadar olursa olsun, her ortağın bir rey hakkı bulunmaktadır. Konu ile ilgili bazı yazarlar, İslâm Bankaları için tek şeklin "yardımlaşma şirketi" olduğunu, diğer şirket şekillerinin ise "İslâm" adı verilmiş kapitalist sistemlerden başka bir şey olmadığını ileri sürmüşlerdir.