4.Kuveyt Finans Kurumu:
1977 yılında çıkarılan 72 sayılı kanunla kurulmuştur. Kanunun gerekçesi şu önemli husûslara işâret etmektedir:
Kuveyt'te mâlî ve tîcârî işlemler ile bankaların faâliyetleri; çeşitli tarihlerde çıkarılmış bulunan çağdaş kanunlarla yürütülmektedir ve bu işlemlerin içinde, özellikle bankaların faâliyetlerinde fâizin önemli bir yeri vardır. Öte yandan İslâm dîni fâizi kesin olarak haram kılmaktadır. Çeşitli ilmî toplantılarda, konferans ve seminerlerde çağdaş işlemler, yeni akitler, çeşitli gelirlerin meşrûiyeti, hangilerinde fâiz şüphesinin bulunduğu ve hangilerinde bulunmadığı araştırma ve tartışma konusu edinilmektedir. Ancak son zamanlarda İslâm Dîni'nin (şeriâtin), hukukun ve ekonominin esasını teşkil etmesi yönünde güçlü bir eğilim kendini göstermektedir. Bu yönelişi anayasasında kanunlaştıran ülkelerin ilk sıralarında Kuveyt de vardır. İşte bu sebeple hükûmet, mâlî işlemlerini, ticaretini, yatırımını, sigortasını... fâizden arındırılmış bir sistem içinde yürüten bir anonim şirketin kurulmasını öncelikli işleri arasında görmüştür, mezkûr şirket özel bir kanunu gerektirdiği için de işbu kanun çıkarılmıştır...