Dördüncü Baskıya Önsöz
1975 yılında, içlerinde Prof. Dr. Ahmed en- Neccâr'ın da bulunduğu bir akademik heyet, Su'ûdî Arabistan'dan İzmir'e gelmişlerdi. Heyette bulunanlardan merhûm Muhammed Mübârek ve Ahmet Neccâr ile aramızda yakınlık hâsıl oldu, sohbetler ettik, konuşmalarını tercüme ettik. Prof. Neccâr bu ziyaretinde bana fâizsiz bankalarla ilgili kitabını hediye etti. Aynı yıl, yazlıkta ziyaretime gelen bir dost grubu içinde bulunan değerli dostum Bekir Topaloğlu da, Prof. Dr. Ahmet ez-Zerka'nın sigorta ile ilgili kitabını, ilgim dolayısıyla getirip bana hediye etmişti. Kitapları okudum, beğendim ve hemen tercümeye başladım. O yılın sonlarında eski bir öğrencim, kitapları Hergün gazetesinde tefrika edelim dedi, olur dedim, tefrika edildi. 1976'da kitap olarak birinci baskı, 1981 de ikinci baskı gerçekleşti. Şimdi Nesil Vakfı kitabın -tefrika dahil- dördüncü baskısını yapıyor. Aradan geçen on beş yıl içinde İslâm bankaları konusunda önemli gelişmeler oldu, esasta birleşmekle beraber farklı yönleri de bulunan birçok banka kuruldu, işletildi, başarılar ve başarısızlıklar elde edildi, bu önsözde, sözü geçen gelişmelerin bir özetini vermek faydalı olacaktır.