www.HayrettinKaraman.net: İslâm Hukuku Profesörü Hayrettin Karaman'ın İnternet Sitesi
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


2-Şeyh Muhammed Abduh:
Eski Mısır müftülerinden Şeyh Muhammed Abduh, hayat sigortası hakkındaki bir suâle müsbet cevap vermiştir. Ancak Abduh'un cevabına esas olan suâl şöyledir:
"Bir kimse bir cemâate muayyen bir para vererek bunu şu zamana kadar çalıştırın; eğer zamanı gelince hayatta isem paramı kârı ile beraber alırım, ölmüş olursam vârislerim alır" dese bu câiz midir, parayı alabilirler mi ?
M.Abduh haklı olarak bunun bir mudâbere akdi olduğunu, şirket mâhiyetinde bulunduğunu ve cevâzına mâni bulunmadığını ifade etmiştir.8


8. M. Fethi Osman , El- Fikru'l- İslamiyyü ve't- tetavvur, ed-Dâru'l- Küveytiyye, 1969, S. 456 vd. ; M: Reşid Rızâ, Fetâvâ, Beyrut, 1971, C. V. s. 1856

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler