HayrettinKaraman.net Site Ana Sayfasına Geçiş Facebook Sayfasına Geçiş Twitter Sayfasına Geçiş instagram Sayfasına Geçiş YouTube Sayfasına Geçiş
(Google Arama ile sayfaya gelenlere not: Yazılarda sorun varsa tarayıcınızda adresimize dokunup GiT veya ENTERe basın. Veya sayfalarımızı sadece site üzerindeki bağlantıları kullanarak dolaşın. Sorun Google kaynaklı.)
Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
 


Sunuş

İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü Fıkıh ve Usûl-i Fıkıh Asistanı olarak hazırlamakla mükellef kılındığım "(Başlangıçtan dördüncü asra kadar) İslâm hukukunda ictihad" isim ve mevzûlu tezim üzerinde çalışırken, kaynaklarım arasında bulunan dört adet risâle bilhassa dikkatimi çekmişti. İlk fırsatta bunları terceme ve üzerinde gerekli çalışmayı yaparak neşretmenin faydalı olacağını düşündüm. İşte bugün huzurunuza bu dört risale ile çıkmak nasip oldu.1
Risâleler amelî veya fıkhî mezheplerin menşei, mükelleflerin mezhepler karşısındaki durumu, ictihad, taklid, telfik gibi önemli mevzûları ihtiva etmekte, dördü de taassup ve tarafgirlikten uzak, muhakkık âlimler tarafından kaleme alınmış bulunmaktadır.
Memleketimizde bu mevzûda intişar etmiş tek eser "Mezâhibin telfiki ve İslâmın bir noktaya cem'i" adını taşıyan terceme eserdir. Asıl ismi "Muhâverâtü'l-muslih ve'l-mukallid"2 olan bu eser, el-Menâr Mecelle'sinin sahibi M. Raşid Rısa (öl. 1354/1935) tarafından yazılmış ve merhum Diyânet İşleri Başkanı A. Hamdi Akseki tarafından terceme edilmiştir. Bir muhakkık ile mukallid arasında karşılıklı münakaşa şeklinde yazılmış olan mezkûr eserin terceme dili eskidiği gibi mevcudu kalmadığından temini de imkânsız hale gelmiştir.3
Biz bu çalışmamızla ilmî bir boşluğu doldurmak istedik. Risâleler üzerinde yaptığımız çalışmaları şöylece sıralayabiliriz:
1. Risâlelerin daha iyi anlaşılabilmesi için kitaba "fıkıh mezheplerinin menşei, dindeki yeri ve başlıcaları..." mevzuunda bir giriş yazılmıştır.
2. Her risâlenin başına, müellifinin hayatı ve eserleri hakkında gerekli bilgiyi muhtevi birer bölüm eklenmiş, gerektikçe dipnotlar yazılmıştır.
3. Risâlelerde zikredilen kitap ve şahıs isimleri çok defa müphem geçilmiş olduğundan, kitabın sonunda mezkür isimler alfabe sırasına konmuş ve her biri için gerekli açıklama yapılmıştır.
4. Araştırıcılara kolaylık olmak üzere, risâlelerde bahis mevzuu olan önemli mefhum ve mesâil için bir indeks yapılmıştır. Bu indeks aynı zamanda içindekiler yerini tutacaktır.
Nihayet bu kitabı hazırlarken, halktan ziyade dini öğreten ve anlatan, din üzerinde söz söyleyen zevatı düşündüğümü arzetmek isterim.
Niyazım çalışmamın, İslâma ve ilme hâdim olmasından ibarettir.
İstanbul/Kızıltoprak, 1971
Hayreddin KARAMAN1. Bu kitap 1971'de İslâm Hukukunda Mezhepler adıyla yayınlanmıştır.
2. İstanbul 1332.
3. Diyanet İşleri Başkanlığı 'nın kararı üzerine mezkûr eser tarafımızdan bugünkü dil ve yazıya çevrilmiş, notlar eklenmiş ve 1974 yılında Ankara'da basılmıştır. Kitap üzerinde ilim ve edeb sınırlarını aşan dedikodu ve tartışmalar yapıldı. Aksekili'nin vârisleri mahkemeye başvurarak kitabın yayım ve dağıtımını durdurdular. Bunun üzerine ben de kitabı yeniden tercüme ettim, ekler yaptım ve Gerçek İslâm'da Birlik adıyla yayınladım.Buradaki iki mavi çizgi arası içerik site editörünce konulmuştur ve rastgele çıkmaktadır. İçeriğini onayladığımız anlamına gelmez, dikkatli davranın.

  Şu anda sayfası gösterilen kitap.
Bu Kitapta:
Önceki Başlık
Sonraki Başlık
İçindekiler
Site Sayfaları
Ana Sayfa
Hakkında
Makaleleri
Kitapları
Soru Konuları
Soru Listesi
Hayrettin Karaman`ın Sohbetleri
Şiirleri
Bütün site içeriğinin genel kelime indeksi.
Sitede Arama
Hayrettin Karaman'ın Siteye Son Eklenen Yazıları
E-posta
Siteyi Link ve Kaynak Gösterimi
m.HayrettinKaraman.net Mobil-Metin Versiyonu Hakkında

Facebook Sayfası:

Bulunduğunuz Sayfayı:


 
Sayfa başına gider Siteden rastgele bir sayfa seçer. Hafızadaki önceki sayfaya döner Hafızadaki sonraki sayfaya döner
   
Bu Kitapta: Önceki Başlık Sonraki Başlık İçindekiler